EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:276:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 276, 13. oktober 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 276

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

59. årgang
13. oktober 2016


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1805 af 29. september 2016 om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Carmarthen Ham (BGB))

1

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1806 af 29. september 2016 om godkendelse af en væsentlig ændring af varespecifikationen for en betegnelse, der er opført i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Dehesa de Extremadura (BOB))

3

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1807 af 30. september 2016 om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Poulet du Périgord (BGB))

4

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1808 af 12. oktober 2016 om fastsættelse for bogføringsåret 2017 for EGFL af de rentesatser, der skal anvendes ved beregningen af finansieringsomkostninger i forbindelse med opkøb, oplagring og afsætning af interventionsprodukter

5

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1809 af 12. oktober 2016 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

7

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1810 af 12. oktober 2016 om fastsættelse af udstedelsesprocentsatsen for eksportlicenser, afvisning af eksportlicensansøgninger og suspension af indgivelsen af eksportlicensansøgninger for sukker, der er fremstillet ud over kvoten

9

 

 

AFGØRELSER

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/1811 af 11. oktober 2016 om ændring af bilag II til beslutning 93/52/EEC for så vidt angår anerkendelse af provinsen Brindisi i regionen Puglia i Italien som officielt fri for brucellose (B. melitensis) (meddelt under nummer C(2016) 6290)  ( 1 )

11

 

 

III   Andre retsakter

 

 

DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

 

*

EFTA-Tilsynsmyndighedens beslutning nr. 339/15/KOL af 16. september 2015 om bemyndigelse af Norge til i henhold til artikel 14, stk. 6, i den retsakt, der henvises til i punkt 66n i bilag XIII til Aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 om fælles regler for civil luftfart og om oprettelse af et europæisk luftfartssikkerhedsagentur, og om ophævelse af Rådets direktiv 91/670/EØF, forordning (EF) nr. 1592/2002 og direktiv 2004/36/EF som ændret), at fravige visse fælles regler om luftfartssikkerhed [2016/1812]

14

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Rådets forordning (EU) 2016/841 af 27. maj 2016 om ændring af forordning (EF) nr. 329/2007 om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Folkerepublik Korea ( EUT L 141 af 28.5.2016 )

17

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top