Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:242:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 242, 9. september 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 242

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

59. årgang
9. september 2016


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1611 af 7. juli 2016 om revision af tabellen for Den Europæiske Unions tjenestemænds og øvrige ansattes tjenesterejser i medlemsstaterne

1

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1612 af 8. september 2016 om støtte til reduktion af mælkeproduktionen

4

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1613 af 8. september 2016 om ekstraordinær tilpasningsstøtte til mælkeproducenter og landbrugere i andre husdyrsektorer

10

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1614 af 8. september 2016 om fastsættelse af midlertidige ekstraordinære foranstaltninger for mælk og mejeriprodukter i form af en forlængelse af den offentlige interventionsperiode for skummetmælkspulver i 2016 og en fremrykkelse af den offentlige interventionsperiode for skummetmælkspulver i 2017 og om undtagelse fra delegeret forordning (EU) 2016/1238 for så vidt angår den fortsatte anvendelse af forordning (EF) nr. 826/2008 med hensyn til støtte til privat oplagring inden for rammerne af gennemførelsesforordning (EU) nr. 948/2014 og forordning (EU) nr. 1272/2009 med hensyn til offentlig intervention inden for rammerne af denne forordning

15

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1615 af 8. september 2016 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2016/559 for så vidt angår den periode, hvori der gives bemyndigelse til at indgå aftaler og træffe afgørelser om produktionsplanlægning i sektoren for mælk og mejeriprodukter

17

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1616 af 8. september 2016 om undtagelse fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 for så vidt angår en eventuel revision af foranstaltningerne for frivillig koblet støtte for mælk og mejeriprodukter for ansøgningsåret 2017

19

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1617 af 8. september 2016 om fravigelse for ansøgningsåret 2016 af artikel 75, stk. 1, tredje afsnit, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår størrelsen af forskud på direkte betalinger og areal- og dyrerelaterede foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne og af artikel 75, stk. 2, første afsnit, i samme forordning for så vidt angår direkte betalinger

22

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2016/1618 af 8. september 2016 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2003/2003 om gødninger med henblik på tilpasning af bilag I og IV ( 1 )

24

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1619 af 8. september 2016 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 948/2014 for så vidt angår sidste frist for indgivelse af ansøgninger om støtte til privat oplagring af skummetmælkspulver

28

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1620 af 8. september 2016 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

30

 

 

AFGØRELSER

 

*

Kommissionens afgørelse (EU) 2016/1621 af 7. september 2016 om vedtagelse af et retningslinjedokument for miljøverifikatorers anmeldelse til akkrediteringsorganer og licensudstedelsesorganer, når der udøves aktiviteter i en anden medlemsstat end den, hvor akkrediteringen eller licensen er udstedt, i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1221/2009 (meddelt under nummer C(2016) 5648)  ( 1 )

32

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top