Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:201:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 201, 27. juli 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 201

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

59. årgang
27. juli 2016


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2016/1218 af 18. juli 2016 om indgåelse af en protokol til Euro-Middelhavs-aftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Libanesiske Republik på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union

1

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1219 af 26. juli 2016 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 499/96 for så vidt angår EU-toldkontingenter for visse fisk og fiskevarer med oprindelse i Island

2

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1220 af 26. juli 2016 om godkendelse af L-threonin produceret af Escherichia coli som tilsætningsstof til foder til alle dyrearter ( 1 )

11

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1221 af 26. juli 2016 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

16

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2016/1222 af 12. juli 2016 om konstatering af, at Spanien ikke har truffet virkningsfulde foranstaltninger til opfølgning af Rådets henstilling af 21. juni 2013

19

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/1223 af 25. juli 2016 om ændring af afgørelse 2011/30/EU om ligeværdigheden af visse tredjelandes offentlige tilsyns-, kvalitetssikrings-, undersøgelses- og sanktionssystemer for revisorer og revisionsfirmaer og en overgangsperiode for visse tredjelandsrevisorers og -revisionsfirmaers revisionsvirksomhed i Den Europæiske Union (meddelt under nummer C(2016) 4637)  ( 1 )

23

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1550 af 17. september 2015 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår import og raffinering af sukkerprodukter henhørende under KN-kode 1701 i henhold til præferenceaftaler for produktionsåret 2015/16 og 2016/17 ( EUT L 242 af 18.9.2015 )

26

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top