EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:193:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 193, 19. juli 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 193

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

59. årgang
19. juli 2016


Indhold

 

I   Lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

DIREKTIVER

 

*

Rådets direktiv (EU) 2016/1164 af 12. juli 2016 om regler til bekæmpelse af metoder til skatteundgåelse, der direkte indvirker på det indre markeds funktion

1

 

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EU) 2016/1165 af 18. juli 2016 om ændring af forordning (EF) nr. 1183/2005 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod personer, der bryder våbenembargoen over for Den Demokratiske Republik Congo

15

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1166 af 17. maj 2016 om ændring af bilag X til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår købsbetingelser for sukkerroer i sukkersektoren fra den 1. oktober 2017

17

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1167 af 18. juli 2016 om ændring af Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 102/2012 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af tovværk og kabler af stål med oprindelse i bl.a. Folkerepublikken Kina, som blev udvidet til at omfatte importen af tovværk og kabler af stål afsendt fra bl.a. Republikken Korea, uanset om varen er angivet med oprindelse i Republikken Korea eller ej

19

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1168 af 18. juli 2016 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

25

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1169 af 18. juli 2016 om fastsættelse af den fordelingskoefficient, som skal anvendes på de mængder, der er omfattet af importlicensansøgninger indgivet fra den 1. til den 7. juli 2016 inden for rammerne af de toldkontingenter for hvidløg, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 341/2007

27

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2016/1170 af 12. juli 2016 om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i det blandede udvalg, der er nedsat ved rammeaftalen mellem Det Europæisk Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Republikken Indonesien på den anden side om et omfattende partnerskab og samarbejde, vedrørende vedtagelse af det blandede udvalgs forretningsorden og nedsættelse af specialiserede arbejdsgrupper

29

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2016/1171 af 12. juli 2016 om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg til ændringer af bilag IX (Finansielle tjenesteydelser) til EØS-aftalen

38

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2016/1172 af 18. juli 2016 om ændring af afgørelse 2012/392/FUSP om Den Europæiske Unions FSFP-mission i Niger (EUCAP Sahel Niger)

106

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2016/1173 af 18. juli 2016 om ændring af afgørelse 2010/788/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Republik Congo

108

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/1174 af 15. juli 2016 om vilkår og betingelser for godkendelsen af et biocidholdigt produkt, der indeholder difenacoum, forelagt af Spanien i henhold til artikel 36 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 (meddelt under nummer C(2016) 4380)  ( 1 )

110

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/1175 af 15. juli 2016 om vilkår og betingelser for godkendelsen af et biocidholdigt produkt, der indeholder spinosad, forelagt af Det Forenede Kongerige i henhold til artikel 36 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 (meddelt under nummer C(2016) 4385)  ( 1 )

113

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/1176 af 18. juli 2016 om afslutning af den delvise interimsundersøgelse vedrørende importen af visse rørfittings af deformerbart støbejern med gevind med oprindelse i Folkerepublikken Kina og Thailand

115

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Kommissionens direktiv (EU) 2016/844 af 27. maj 2016 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/45/EF om sikkerhedsregler og -standarder for passagerskibe ( EUT L 141 af 28.5.2016 )

117

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top