Help Print this page 

Document L:2016:189:TOC

Title and reference
Den Europæiske Unions Tidende, L 189, 14. juli 2016

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 189

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

59. årgang
14. juli 2016


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1140 af 8. juli 2016 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

1

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1141 af 13. juli 2016 om vedtagelse af en liste over invasive ikkehjemmehørende arter, som er problematiske på EU-plan, i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1143/2014

4

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1142 af 13. juli 2016 om tillæg til fiskekvoterne for 2016 af visse mængder, der blev tilbageholdt i 2015 i medfør af artikel 4, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 847/96

9

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2016/1143 af 13. juli 2016 om ændring af bilag VI til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter ( 1 )

40

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1144 af 13. juli 2016 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

44

 

 

AFGØRELSER

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2016/1145 af 6. juli 2016 om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning fra Belgien — EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery)

46

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2016/1146 af 27. juni 2016 om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i det fælles udvalg, der er nedsat i henhold til aftalen om lejlighedsvis international personbefordring med bus (Interbusaftalen), for så vidt angår udvalgets udkast til afgørelse nr. 1/2016 ( 1 )

48

 

*

Rådets afgørelse (EU, Euratom) 2016/1147 af 12. juli 2016 om beskikkelse af et medlem af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg efter indstilling fra Kongeriget Belgien

58

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EU) 2015/186 af 6. februar 2015 om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/32/EF for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for arsen, fluor, bly, kviksølv, endosulfan og frø af Ambrosia ( EUT L 31 af 7.2.2015 )

59

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top