Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:189:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 189, 14. juli 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 189

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

59. årgang
14. juli 2016


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1140 af 8. juli 2016 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

1

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1141 af 13. juli 2016 om vedtagelse af en liste over invasive ikkehjemmehørende arter, som er problematiske på EU-plan, i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1143/2014

4

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1142 af 13. juli 2016 om tillæg til fiskekvoterne for 2016 af visse mængder, der blev tilbageholdt i 2015 i medfør af artikel 4, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 847/96

9

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2016/1143 af 13. juli 2016 om ændring af bilag VI til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter ( 1 )

40

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1144 af 13. juli 2016 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

44

 

 

AFGØRELSER

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2016/1145 af 6. juli 2016 om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning fra Belgien — EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery)

46

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2016/1146 af 27. juni 2016 om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i det fælles udvalg, der er nedsat i henhold til aftalen om lejlighedsvis international personbefordring med bus (Interbusaftalen), for så vidt angår udvalgets udkast til afgørelse nr. 1/2016 ( 1 )

48

 

*

Rådets afgørelse (EU, Euratom) 2016/1147 af 12. juli 2016 om beskikkelse af et medlem af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg efter indstilling fra Kongeriget Belgien

58

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EU) 2015/186 af 6. februar 2015 om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/32/EF for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for arsen, fluor, bly, kviksølv, endosulfan og frø af Ambrosia ( EUT L 31 af 7.2.2015 )

59

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top