EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:188:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 188, 13. juli 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 188

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

59. årgang
13. juli 2016


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2016/1127 af 12. juli 2016 om gennemførelse af artikel 2, stk. 3, i forordning (EF) nr. 2580/2001 om specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder med henblik på at bekæmpe terrorisme og om ophævelse af gennemførelsesforordning (EU) 2015/2425

1

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2016/1128 af 8. juli 2016 om forbud mod fiskeri efter rødfisk i EU-farvande og internationale farvande i V samt internationale farvande i XII og XIV fra fartøjer, der fører lettisk flag

5

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2016/1129 af 8. juli 2016 om forbud mod fiskeri efter tunge i område VIIh, VIIj og VIIk fra fratøjer, der fører belgisk flag

7

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2016/1130 af 8. juli 2016 om forbud mod fiskeri efter rødspætte i område VIIh, VIIj og VIIk fra fratøjer, der fører belgisk flag

9

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2016/1131 af 8. juli 2016 om forbud mod fiskeri efter hvilling i VIIa fra fratøjer, der fører belgisk flag

11

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2016/1132 af 8. juli 2016 om forbud mod fiskeri efter torsk i VIIa fra fartøjer, der fører belgisk flag

13

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2016/1133 af 8. juli 2016 om forbud mod fiskeri efter sej i VI, EU-farvande og internationale farvande i Vb, XII og XIV fra fartøjer, der fører spansk flag

15

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2016/1134 8. juli 2016 om forbud mod fiskeri efter brosme i EU-farvande og internationale farvande i V, VI og VII fra fartøjer, der fører spansk flag

17

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1135 af 12. juli 2016 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

19

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2016/1136 af 12. juli 2016 om ajourføring af listen over personer, grupper og enheder, som er omfattet af artikel 2, 3 og 4 i fælles holdning 2001/931/FUSP om anvendelse af specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme, og om ophævelse af afgørelse (FUSP) 2015/2430

21

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2016/1137 af 12. juli 2016 om iværksættelsen af Den Europæiske Unions militære FSFP-uddannelsesmission i Den Centralafrikanske Republik (EUTM RCA)

25

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/1138 af 11. juli 2016 om ændring af de formater, der er baseret på UN/CEFACT-standarden for udveksling af fiskerioplysninger (meddelt under nummer C(2016) 4226)

26

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU ( EUT L 173 af 12.6.2014 )

28

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top