EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:168:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 168, 25. juni 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 168

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

59. årgang
25. juni 2016


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1024 af 24. juni 2016 om ændring af forordning (EF) nr. 669/2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 for så vidt angår en mere intensiv offentlig kontrol af visse foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse ( 1 )

1

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1025 af 24. juni 2016 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 1342/2008 for så vidt angår fastlæggelsen af bomtrawlredskabsgrupper i visse geografiske områder

7

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1026 af 24. juni 2016 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

9

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1027 af 24. juni 2016 om tildelingskoefficienten for eksportlicensansøgninger for visse mejeriprodukter, der skal eksporteres til Den Dominikanske Republik som del af det kontingent, der er omhandlet i forordning (EF) nr. 1187/2009

11

 

 

DIREKTIVER

 

*

Kommissionens delegerede direktiv (EU) 2016/1028 af 19. april 2016 om ændring med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling af bilag IV til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU for så vidt angår en undtagelse for bly i lodninger i elektriske forbindelser til temperatursensorer i visse anordninger ( 1 )

13

 

*

Kommissionens delegerede direktiv (EU) 2016/1029 af 19. april 2016 om ændring med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling af bilag IV til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU for så vidt angår en undtagelse for cadmiumanoder i Hersch-celler til visse iltsensorer, der anvendes i industrielle overvågnings- og reguleringsinstrumenter ( 1 )

15

 

 

AFGØRELSER

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/1030 af 23. juni 2016 om ændring af bilag I til beslutning 2004/211/EF for så vidt angår oplysningerne om Libanon i listen over tredjelande og dele af tredjelande, hvorfra medlemsstaterne tillader import af levende dyr af hestefamilien samt sæd, æg og embryoner fra dyr af hestefamilien (meddelt under nummer C(2016) 3778)  ( 1 )

17

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top