Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:145:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 145, 2. juni 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 145

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

59. årgang
2. juni 2016


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2016/870 af 24. maj 2016 om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af protokollen om fastsættelse for en periode på fire år af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Islamiske Republik Mauretanien

1

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/871 af 1. juni 2016 om ikke at forny godkendelsen af aktivstoffet amitrol, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 ( 1 )

4

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/872 af 1. juni 2016 om ikke at forny godkendelsen af aktivstoffet isoproturon, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 ( 1 )

7

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/873 af 1. juni 2016 om ændring af forordning (EF) nr. 690/2008 om anerkendelse af beskyttede zoner, som er udsat for særlige plantesundhedsrisici i Fællesskabet

10

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/874 af 1. juni 2016 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2015/943 om beredskabsforanstaltninger, som suspenderer importen fra Nigeria af tørrede bønner ( 1 )

18

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/875 af 1. juni 2016 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

20

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/876 af 1. juni 2016 om fastsættelse af en tildelingskoefficient for de mængder, der er omfattet af de ansøgninger om importlicens, som er indgivet i perioden 20. maj 2016 til 27. maj 2016, inden for rammerne af de toldkontingenter for visse kornarter med oprindelse i Ukraine, der blev åbnet ved gennemførelsesforordning (EU) 2015/2081

22

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2016/877 af 23. maj 2016 om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Underudvalget vedrørende Sundhed og Plantesundhed, som er nedsat ved associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Moldova på den anden side

24

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2016/878 af 30. maj 2016 om beskikkelse af et medlem af Regionsudvalget efter indstilling fra Malta

48

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top