EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:141:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 141, 28. maj 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 141

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

59. årgang
28. maj 2016


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2016/837 af 21. april 2016 om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne og midlertidig anvendelse af aftalen mellem Den Europæiske Union, Island, Fyrstendømmet Liechtenstein og Kongeriget Norge om en EØS-finansieringsmekanisme (2014-2021), aftalen mellem Kongeriget Norge og Den Europæiske Union om en norsk finansieringsmekanisme (2014-2021), tillægsprotokollen til overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Kongeriget Norge og tillægsprotokollen til overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Island

1

 

 

Aftale mellem Den Europæiske Union, Island, Fyrstendømmet Liechtenstein og Kongeriget Norge om en EØS-finansieringsmekanisme (2014-2021)

3

 

 

Aftale mellem Kongeriget Norge og Den Europæiske Union om en norsk finansieringsmekanisme (2014-2021)

11

 

 

Tillægsprotokol til overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Republikken Island

18

 

 

Tillægsprotokol til overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Kongeriget Norge

22

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2016/838 af 23. maj 2016 om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Georgien på den anden side

26

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2016/839 af 23. maj 2016 om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Moldova på den anden side

28

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2016/840 af 27. maj 2016 om gennemførelse af forordning (EU) nr. 36/2012 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Syrien

30

 

*

Rådets forordning (EU) 2016/841 af 27. maj 2016 om ændring af forordning (EF) nr. 329/2007 om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Folkerepublik Korea

36

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/842 af 27. maj 2016 om ændring af forordning (EF) nr. 167/2008 for så vidt angår navnet på indehaveren af godkendelsen samt handelsnavnet på et coccidiostatikum ( 1 )

47

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/843 af 27. maj 2016 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

49

 

 

DIREKTIVER

 

*

Kommissionens direktiv (EU) 2016/844 af 27. maj 2016 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/45/EF om sikkerhedsregler og -standarder for passagerskibe ( 1 )

51

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2016/845 af 23. maj 2016 om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i det blandede udvalg, der er nedsat ved rammeaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Korea på den anden side, for så vidt angår vedtagelsen af det blandede udvalgs forretningsorden samt nedsættelsen af specialiserede arbejdsgrupper og vedtagelsen af deres mandat

66

 

*

Afgørelse (EU, Euratom) 2016/846 vedtaget af repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer den 24. maj 2016 om udnævnelse af dommere ved Retten

76

 

*

Afgørelse (EU, Euratom) 2016/847 vedtaget af repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer den 24. maj 2016 om udnævnelse af en dommer ved Retten

77

 

*

Rådets afgørelse (EU, Euratom) 2016/848 af 25. maj 2016 om beskikkelse af et medlem af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg efter indstilling fra Kongeriget Danmark

78

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2016/849 af 27. maj 2016 om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Folkerepublik Korea og om ophævelse af afgørelse 2013/183/FUSP

79

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2016/850 af 27. maj 2016 om ændring af afgørelse 2013/255/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Syrien

125

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/851 af 26. maj 2016 om ændring af bilaget til beslutning 2009/719/EF for så vidt angår tilladelse til, at Kroatien reviderer sit årlige BSE-overvågningsprogram (meddelt under nummer C(2016) 3097)  ( 1 )

131

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top