EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:132:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 132, 21. maj 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 132

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

59. årgang
21. maj 2016


Indhold

 

I   Lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

DIREKTIVER

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/800 af 11. maj 2016 om retssikkerhedsgarantier for børn, der er mistænkte eller tiltalte i straffesager

1

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/801 af 11. maj 2016 om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på forskning, studier, praktik, volontørtjeneste, elevudvekslingsprogrammer eller uddannelsesprojekter, og au pair-ansættelse

21

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/802 af 11. maj 2016 om begrænsning af svovlindholdet i visse flydende brændstoffer

58

 

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2016/803 af 7. maj 2015 om undertegnelse på Unionens og dens medlemsstaters vegne og om midlertidig anvendelse af en protokol om ændring af Euro-Middelhavs-aftalen om luftfart mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Det Hashemitiske Kongerige Jordan på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union

79

 

 

Protokol om ændring af Euro-Middelhavs-aftalen om luftfart mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Det Hashemitiske Kongerige Jordan på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union

81

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EU, Euratom) 2016/804 af 17. maj 2016 om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 609/2014 om metoderne og proceduren for overdragelse af de traditionelle egne indtægter og egne indtægter fra moms og BNI og om foranstaltningerne for at opfylde likviditetskrav

85

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2016/805 af 20. maj 2016 om ændring af bilag IV til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår Streptomyces K61 (tidligere S. griseoviridis), Candida oleophila stamme O, FEN 560 (også kaldet bukkehorn eller bukkehornsfrøpulver), methyldecanoat (CAS-nr. 110-42-9), methyloctanoat (CAS-nr. 111-11-5) og terpenoidblanding QRD 460 ( 1 )

95

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/806 af 20. maj 2016 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

97

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2016/807 af 15. marts 2016 om den holdning, som skal indtages på Den Europæiske Unions vegne på 40. samling i Udvalget til Lettelse af Samfærdslen, 69. samling i Komitéen til Beskyttelse af Havmiljøet (IMO) og 96. samling i Komitéen for Sikkerhed på Søen, når det gælder vedtagelsen af ændringer til konvention om lettelse af international samfærdsel ad søvejen, MARPOL-konventionens bilag IV, SOLAS-regel II-2/13 og II-2/18, koden for brandsikkerhedssystemer og koden for det udvidede synsprogram fra 2011

99

 

*

Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komités afgørelse (FUSP) 2016/808 af 18. maj 2016 om udnævnelse af den øverstbefalende for Den Europæiske Unions militæroperation med henblik på at bidrage til at afskrække fra, forebygge og bekæmpe piratvirksomhed og væbnede røverier ud for Somalias kyster (Atalanta) (ATALANTA/2/2016)

103

 

*

Kommissionens afgørelse (EU) 2016/809 af 20. maj 2016 om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands meddelelse om, at det ønsker at deltage i Unionens retsakter på området politisamarbejde, der er vedtaget inden Lissabontraktatens ikrafttrædelse, og som ikke indgår i Schengenreglerne

105

 

*

Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2016/810 af 28. april 2016 om den anden række af målrettede langfristede markedsoperationer (ECB/2016/10)

107

 

*

Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2016/811 af 28. april 2016 om ændring af afgørelse ECB/2014/34 om foranstaltninger vedrørende målrettede langfristede markedsoperationer (ECB/2016/11)

129

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top