Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:131:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 131, 20. maj 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 131

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

59. årgang
20. maj 2016


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2016/776 af 29. april 2016 om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne og om midlertidig anvendelse af partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske Union og Cookøernes regering og den tilhørende gennemførelsesprotokol

1

 

 

Partnerskabsaftale om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske Union og Cookøernes regering

3

 

*

Aftale i form af en udveksling af diplomatiske noter med Japan i overensstemmelse med artikel 15, stk. 3, litra b), i aftalen om gensidig anerkendelse (MRA) med henblik på at ændre del B i det sektorspecifikke bilag om god fremstillingspraksis (GMP) for lægemidler

34

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EU) 2016/777 af 29. april 2016 om fordelingen af de fiskerimuligheder, der er fastsat i gennemførelsesprotokollen til partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske Union og Cookøernes regering

39

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/778 af 2. februar 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU for så vidt angår de forhold og betingelser, under hvilke betalingen af ekstraordinære ex post-bidrag helt eller delvis kan udskydes, og kriterierne for fastsættelse af aktiviteter, ydelser og transaktioner med hensyn til kritiske funktioner og for fastsættelse af forretningsområder og hertil knyttede ydelser med hensyn til centrale forretningsområderEØS-relevant tekst  (1 )

41

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/779 af 18. maj 2016 om fastsættelse af fælles regler for de procedurer, der skal anvendes for at fastslå, hvorvidt en tobaksvare har en kendetegnende aromaEØS-relevant tekst  (1 )

48

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/780 af 19. maj 2016 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 329/2007 om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Folkerepublik Korea

55

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/781 af 19. maj 2016 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

61

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/782 af 19. maj 2016 om fastsættelse af den tildelingskoefficient, som skal anvendes på de ansøgninger om importlicens, der er indgivet fra 1. til 7. maj 2016 inden for rammerne af de toldkontingenter, der blev åbnet for sukker ved forordning (EF) nr. 891/2009 og om suspension af indsendelse af ansøgninger om sådanne licenser

63

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2016/783 af 12. maj 2016 om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg til en ændring af protokol 31 til EØS-aftalen om samarbejde på særlige områder ud over de fire friheder (budgetpost 12 02 01)

66

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2016/784 af 12. maj 2016 om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg til en ændring af protokol 31 til EØS-aftalen om samarbejde på særlige områder ud over de fire friheder (Budgetpost 04 03 01 03)

70

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2016/785 af 19. maj 2016 om ændring af afgørelse 2013/183/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Folkerepublik Korea

73

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/786 af 18. maj 2016 om proceduren for nedsættelse af og arbejdet i et uafhængigt rådgivende panel, som skal bistå medlemsstaterne og Kommissionen med at afgøre, hvorvidt tobaksvarer har en kendetegnende aroma (meddelt under nummer C(2016) 2921) EØS-relevant tekst  (1 )

79

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/787 af 18. maj 2016 om fastlæggelse af en prioriteret liste over tilsætningsstoffer i cigaretter og rulletobak, som er omfattet af udvidede indberetningsforpligtelser (meddelt under nummer C(2016) 2923) EØS-relevant tekst  (1 )

88

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top