Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:116:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 116, 30. april 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 116

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

59. årgang
30. april 2016


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Meddelelse om midlertidig anvendelse af den udvidede partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Kasakhstan på den anden side

1

 

*

Information om ikrafttrædelsen af protokollen til partnerskabs- og samarbejdsaftalen om oprettelse af et partnerskab mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Russiske Føderation på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union

2

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/672 af 29. april 2016 om godkendelse af pereddikesyre som et eksisterende aktivstof til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 1, 2, 3, 4, 5 og 6 ( 1 )

3

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/673 af 29. april 2016 om ændring af forordning (EF) nr. 889/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter, for så vidt angår økologisk produktion, mærkning og kontrol ( 1 )

8

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/674 af 29. april 2016 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 for så vidt angår de mængder, der udløser tillægstold for visse frugter og grøntsager

23

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/675 af 29. april 2016 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2015/1519 om indførelse af en endelig udligningstold på importen af biodiesel med oprindelse i Amerikas Forenede Stater efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 18 i Rådets forordning (EF) nr. 597/2009

27

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/676 af 29. april 2016 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2015/1518 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af biodiesel med oprindelse i Amerikas Forenede Stater efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009

31

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/677 af 29. april 2016 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

35

 

 

AFGØRELSER

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/678 af 29. april 2016 om et produkt, der består af tørrede lavendelblomster i poser, og som markedsføres som middel mod møl, jf. artikel 3, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 ( 1 )

37

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Rådets afgørelse (FUSP) 2016/446 af 23. marts 2016 om ændring og forlængelse af afgørelse 2013/34/FUSP om Den Europæiske Unions militærmission for at bidrage til uddannelsen af Malis væbnede styrker (EUTM Mali) ( EUT L 78 af 24.3.2016 )

39

 

*

Berigtigelse til Rådets forordning (EF) nr. 21/2004 af 17. december 2003 om indførelse af en ordning for identifikation og registrering af får og geder og om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 og direktiv 92/102/EØF og 64/432/EØF ( EUT L 5 af 9.1.2004 )

39

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top