Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:103:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 103, 19. april 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 103

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

59. årgang
19. april 2016


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2016/590 af 11. april 2016 om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Parisaftalen indgået inden for rammerne af De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer

1

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EU) 2016/591 af 15. april 2016 om ændring af forordning (EU) nr. 1370/2013 om foranstaltninger til fastsættelse af støtte og restitutioner i forbindelse med den fælles markedsordning for landbrugsprodukter med hensyn til gældende kvantitative begrænsninger for opkøb af smør og skummetmælkspulver

3

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/592 af 1. marts 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for clearingforpligtelsen ( 1 )

5

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/593 af 5. april 2016 om godkendelse af en væsentlig ændring af varespecifikationen for en betegnelse, der er opført i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Olive de Nîmes (BOB))

12

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/594 af 18. april 2016 om fastlæggelse af en model for den strukturerede undersøgelse af de endelige modtagere af operationelle programmer for fødevarer og/eller elementær materiel bistand under Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede i henhold til forordning (EU) nr. 223/2014

13

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/595 af 18. april 2016 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

22

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2016/596 af 18. april 2016 om forlængelse af mandatet for Den Europæiske Unions særlige repræsentant for Centralasien

24

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2016/597 af 18. april 2016 om forlængelse af mandatet for Den Europæiske Unions særlige repræsentant for fredsprocessen i Mellemøsten (MEPP)

29

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/598 af 14. april 2016 om tilladelse til en udvidelse af anvendelsen af fedtekstrakt fra antarktisk lyskrebs (Euphausia superba) som en ny levnedsmiddelingrediens i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97

34

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/599 af 15. april 2016 om overensstemmelsen mellem visse mål i de reviderede planer for nationale eller funktionelle luftrumsblokke, der er indsendt i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 549/2004, og de EU-dækkende præstationsmål i den anden referenceperiode (meddelt under nummer C(2016) 2140)  ( 1 )

37

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/600 af 15. april 2016 om ændring af beslutning 2007/453/EF for så vidt angår BSE-status for Rumænien (meddelt under nummer C(2016) 2186)  ( 1 )

41

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/601 af 15. april 2016 om ændring af afgørelse 2011/163/EU om godkendelse af tredjelandes planer forelagt i henhold til artikel 29 i Rådets direktiv 96/23/EF (meddelt under nummer C(2016) 2187)  ( 1 )

43

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/181 af 10. februar 2016 om indførelse af en midlertidig antidumpingtold på importen af visse koldvalsede flade produkter af stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina og Den Russiske Føderation ( EUT L 37 af 12.2.2016 )

50

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top