EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:079:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 79, 30. marts 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 79

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

59. årgang
30. marts 2016


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Information om indgåelse af tillægsprotokollen til aftalen om handel, udvikling og samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Sydafrikanske Republik på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union

1

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/451 af 16. december 2015 om overordnede principper og kriterier for Den Fælles Afviklingsfonds investeringsstrategi og regler for fondens forvaltning

2

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2016/452 af 29. marts 2016 om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for captan, propiconazol og spiroxamin i eller på visse produkter ( 1 )

10

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/453 af 29. marts 2016 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

28

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (EU, Euratom) 2016/454 af 22. marts 2016 om udnævnelse af tre dommere ved Retten for EU-Personalesager

30

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2016/455 af 22. marts 2016 om bemyndigelse til at indlede forhandlinger på Den Europæiske Unions vegne vedrørende elementerne i et udkast til et retligt bindende internationalt instrument inden for rammerne af De Forenede Nationers havretskonvention, om bevaring og bæredygtig udnyttelse af havets biodiversitet i områder uden for national jurisdiktion

32

 

*

Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2016/456 af 4. marts 2016 om de nærmere vilkår for Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svigs undersøgelser af Den Europæiske Centralbank i forbindelse med forebyggelse af svig, korruption og anden ulovlig aktivitet, der skader Unionens finansielle interesser (ECB/2016/3)

34

 

*

Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2016/457 af 16. marts 2016 om belånbarheden af omsættelige gældsinstrumenter, som er udstedt eller fuldt ud garanteret af Republikken Cypern (ECB/2016/5)

41

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top