EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:072:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 72, 17. marts 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 72

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

59. årgang
17. marts 2016


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/378 af 11. marts 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår tidsfrister, format og skema for indgivelse af anmeldelser til kompetente myndigheder i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 ( 1 )

1

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/379 af 11. marts 2016 om ændring af forordning (EF) nr. 684/2009 for så vidt angår de data, der indgives under EDB-procedurer for punktafgiftspligtige varers bevægelser under punktafgiftssuspension

13

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/380 af 16. marts 2016 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

51

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2016/381 af 14. marts 2016 om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Komitéen for Havnestatskontrol under Parisaftalememorandummet om havnestatskontrol

53

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/382 af 15. marts 2016 om en foranstaltning truffet af Tyskland i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF for at forbyde markedsføringen af en type kabelstripningsmaskine (meddelt under nummer C(2016) 1520)  ( 1 )

57

 

 

RETSAKTER VEDTAGET AF ORGANER OPRETTET VED INTERNATIONALE AFTALER

 

*

AVS-EU-Ambassadørudvalgets afgørelse nr. 1/2016 af 7. marts 2016 om godkendelse af fravigelser fra finansforordningen for Centret for Virksomhedsudvikling (CVU) [2016/383]

59

 

*

AVS-EU-Ambassadørudvalgets afgørelse nr. 2/2016 af 7. marts 2016 om udnævnelse af et medlem af bestyrelsen for Centret for Virksomhedsudvikling (CVU) [2016/384]

61

 

*

Det Blandede Udvalg EU-Norges afgørelse nr. 1/2016 af 8. februar 2016 om ændring af protokol nr. 3 til overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Kongeriget Norge om definitionen af begrebet »produkter med oprindelsesstatus« og ordninger for administrativt samarbejde [2016/385]

63

 

*

Det Blandede Udvalg EU-Islands afgørelse nr. 1/2016 af 17. februar 2016 om ændring af protokol nr. 3 til overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Republikken Island om definitionen af begrebet »produkter med oprindelsesstatus« og ordninger for administrativt samarbejde [2016/386]

66

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Rådets direktiv 2013/59/Euratom af 5. december 2013 om fastlæggelse af grundlæggende sikkerhedsnormer til beskyttelse mod de farer, som er forbundet med udsættelse for ioniserende stråling og om ophævelse af direktiv 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom og 2003/122/Euratom ( EUT L 13 af 17.1.2014 )

69

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top