EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:067:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 67, 12. marts 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 67

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

59. årgang
12. marts 2016


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2016/353 af 10. marts 2016 om gennemførelse af forordning (EU) nr. 269/2014 om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed

1

 

*

Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2016/354 af 11. marts 2016 om gennemførelse af artikel 17, stk. 1, i forordning (EU) nr. 224/2014 om restriktive foranstaltninger i lyset af situationen i Den Centralafrikanske Republik

18

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2016/355 af 11. marts 2016 om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 for så vidt angår specifikke krav vedrørende gelatine, kollagen og højt forarbejdede animalske produkter til konsum ( 1 )

22

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/356 af 11. marts 2016 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

29

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2016/357 af 15. januar 2016 om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i Stabiliserings- og Associeringsrådet EU-Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien om Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedoniens deltagelse som observatør i arbejdet i Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder og de nærmere retningslinjer herfor inden for den ramme, der er fastsat i artikel 4 og 5 i forordning (EF) nr. 168/2007, herunder bestemmelser om deltagelse i initiativer, der iværksættes af agenturet, og om det finansielle bidrag og personale

31

 

*

Rådets gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/358 af 8. marts 2016 om bemyndigelse af Den Franske Republik til at anvende nedsatte afgiftssatser på benzin og dieselolie, der anvendes som motorbrændstof, jf. artikel 19 i direktiv 2003/96/EF

35

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2016/359 af 10. marts 2016 om ændring af afgørelse 2014/145/FUSP om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed

37

 

*

Rådets gennemførelsesafgørelse (FUSP) 2016/360 af 11. marts 2016. om gennemførelse af afgørelse 2013/798/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Den Centralafrikanske Republik

53

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/361 af 10. marts 2016 om ændring af bilag I til beslutning 2004/211/EF for så vidt angår oplysningerne om Kina i listen over tredjelande og dele af tredjelande, hvorfra import til Unionen af levende dyr af hestefamilien samt sæd, æg og embryoner fra dyr af hestefamilien er tilladt (meddelt under nummer C(2016) 1450)  ( 1 )

57

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/362 af 11. marts 2016 om godkendelse af »enthalpy storage tank« fra MAHLE Behr GmbH & Co. KG som en innovativ teknologi til reduktion af CO2-emissioner fra personbiler i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 443/2009 ( 1 )

59

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2362 af 15. december 2015 om fritagelser fra den udvidede antidumpingtold på visse dele til cykler med oprindelse i Folkerepublikken Kina i henhold til forordning (EF) nr. 88/97 ( EUT L 331 af 17.12.2015 )

69

 

*

Berigtigelse til endelig vedtagelse (EU, Euratom) 2016/70 af Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 8 for regnskabsåret 2015 ( EUT L 18 af 26.1.2016 )

69

 

*

Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/17/ЕU af 4. februar 2014 om forbrugerkreditaftaler i forbindelse med fast ejendom til beboelse og om ændring af direktiv 2008/48/EF og 2013/36/EU og forordning (EU) nr. 1093/2010 ( EUT L 60 af 28.2.2014 )

70

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top