Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:032:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 32, 9. februar 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 32

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

59. årgang
9. februar 2016


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/161 af 2. oktober 2015 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/83/EF i form af de nærmere regler for sikkerhedselementerne på humanmedicinske lægemidlers emballage ( 1 )

1

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/162 af 28. januar 2016 om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Mortadella di Prato (BGB))

28

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/163 af 28. januar 2016 om godkendelse af en væsentlig ændring af varespecifikationen for en betegnelse, der er opført i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Huile d'olive de Nîmes (BOB))

29

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/164 af 28. januar 2016 om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Cappellacci di zucca ferraresi (BGB))

30

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/165 af 5. februar 2016 om tekniske oplysninger til brug for beregningen af forsikringsmæssige hensættelser og basiskapitalgrundlag med henblik på indberetning med referencedatoer fra den 1. januar til den 30. marts 2016, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF (Solvens II) ( 1 )

31

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/166 af 8. februar 2016 om særlige betingelser for import af fødevarer, der indeholder eller består af betelblade (»blade af Piper betle)« fra Indien og om ændring af forordning (EF) nr. 669/2009 ( 1 )

143

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/167 af 8. februar 2016 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

151

 

 

AFGØRELSER

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/168 af 5. februar 2016 om ændring af bilagene til beslutning 2003/467/EF om fastlæggelse af kvægbesætningers status i visse medlemsstater eller regioner i medlemsstater som officielt fri for tuberkulose, brucellose og enzootisk kvægleukose (meddelt under nummer C(2016) 602)  ( 1 )

153

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/169 af 5. februar 2016 om ændring af afgørelse 2010/221/EU for så vidt angår nationale foranstaltninger til forebyggelse af indslæbning af visse vanddyrsygdomme til Irland, Finland, Sverige og Det Forenede Kongerige (meddelt under nummer C(2016) 605)  ( 1 )

158

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/170 af 5. februar 2016 om godkendelse af metoder til klassificering af svinekroppe i Finland (meddelt under nummer C(2016) 658)

163

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/53/EU af 20. november 2013 om fritidsfartøjer og personlige fartøjer og om ophævelse af direktiv 94/25/EF ( EUT L 354 af 28.12.2013 )

167

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top