Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:023:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 23, 29. januar 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 23

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

59. årgang
29. januar 2016


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2016/111 af 28. januar 2016 om gennemførelse af forordning (EU) nr. 101/2011 om restriktive foranstaltninger over for visse personer, enheder og organer på baggrund af situationen i Tunesien

1

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/112 af 27. januar 2016 om ændring af forordning (EF) nr. 1484/95 for så vidt angår fastsættelse af repræsentative priser for fjerkrækød og æg samt ægalbumin

14

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2016/113 af 28. januar 2016 om indførelse af en midlertidig antidumpingtold på importen af armeringsstænger af stål med høj udmattelsesstyrke med oprindelse i Folkerepublikken Kina

16

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2016/114 af 28. januar 2016 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1177/2003 om EF-statistikker over indkomstforhold og levevilkår (EU-SILC) for så vidt angår listen for 2017 over sekundære målvariabler om sundhed og børns sundhed ( 1 )

40

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/115 af 28. januar 2016 om tilbagetrækning af godtagelsen af et tilsagn for en eksporterende producent i henhold til gennemførelsesafgørelse 2013/707/EU om bekræftelse af godtagelse af et tilsagn afgivet i forbindelse med antidumpingproceduren og antisubsidieproceduren vedrørende importen af fotovoltaiske moduler af krystallinsk silicium og nøglekomponenter hertil (dvs. celler) med oprindelse i eller afsendt fra Folkerepublikken Kina i anvendelsesperioden for de endelige foranstaltninger

47

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/116 af 28. januar 2016 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

57

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/117 af 28. januar 2016 om udstedelse af importlicenser for ris i forbindelse med de toldkontingenter, der ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 1273/2011 blev åbnet for delperioden januar 2016

59

 

 

AFGØRELSER

 

*

Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komités afgørelse (FUSP) 2016/118 af 20. januar 2016 om gennemførelse ved EUNAVFOR MED operation SOPHIA af FN's Sikkerhedsråds resolution 2240 (2015) (EUNAVFOR MED operation SOPHIA/1/2016)

63

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2016/119 af 28. januar 2016 om ændring af afgørelse 2011/72/FUSP om restriktive foranstaltninger over for visse personer og enheder på baggrund af situationen i Tunesien

65

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/120 af 28. januar 2016 om udpegning af eXtensible Business Reporting Language 2.1 som en specifikation, der kan henvises til i forbindelse med offentlige udbud ( 1 )

77

 

 

RETSAKTER VEDTAGET AF ORGANER OPRETTET VED INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Det Blandede Udvalg EU-Schweiz' afgørelse nr. 2/2016 af 3. december 2015 om ændring af protokol nr. 3 til overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Schweiz vedrørende definitionen af begrebet »varer med oprindelsesstatus« og om metoderne for administrativt samarbejde [2016/121]

79

 

*

Afgørelse nr. 1/2016 truffet af Landtransportudvalget Fællesskabet/Schweiz af 16. december 2015 om ændring af bilag 1, 3, 4 og 7 til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om godstransport og personbefordring med jernbane og ad landevej [2016/122]

82

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top