Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:021:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 21, 28. januar 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 21

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

59. årgang
28. januar 2016


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Meddelelse om datoen for ikrafttrædelsen af protokollen til Euro-Middelhavs-aftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Tunesiske Republik på den anden side vedrørende en rammeaftale mellem Den Europæiske Union og Den Tunesiske Republik om de generelle principper for Den Tunesiske Republiks deltagelse i Unionens programmer

1

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/98 af 16. oktober 2015 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder med henblik på præcisering af de generelle betingelser for tilsynskollegiernes virkemåde ( 1 )

2

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/99 af 16. oktober 2015 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår fastlæggelse af tilsynskollegiernes virkemåde i praksis, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU ( 1 )

21

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/100 af 16. oktober 2015 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som præciserer den fælles beslutningsproces med hensyn til anvendelsen af visse tilsynsmæssige tilladelser i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 ( 1 )

45

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/101 af 26. oktober 2015 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for forsigtig værdiansættelse i henhold til artikel 105, stk. 14 ( 1 )

54

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/102 af 19. januar 2016 om godkendelse af en væsentlig ændring af varespecifikationen for en betegnelse, der er opført i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Eichsfelder Feldgieker/Eichsfelder Feldkieker (BGB))

66

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2016/103 af 27. januar 2016 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2099/2002 om oprettelse af et udvalg for sikkerhed til søs og forebyggelse af forurening fra skibe (USS)

67

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/104 af 27. januar 2016 om godkendelse af et præparat af Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 som tilsætningsstof til foder til mindre udbredte drøvtyggere bestemt til slagtning og mælkeproduktion (indehaver af godkendelsen er Prosol SpA) ( 1 )

71

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/105 af 27. januar 2016 om godkendelse af biphenyl-2-ol som et eksisterende aktivstof til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 1, 2, 4, 6 og 13 ( 1 )

74

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/106 af 27. januar 2016 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

79

 

 

AFGØRELSER

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/107 af 27. januar 2016 om ikke at godkende cybutryn som et eksisterende aktivstof til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 21 ( 1 )

81

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/108 af 27. januar 2016 om ikke at godkende 2-butanon, peroxid som et eksisterende aktivstof til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 1 og 2 ( 1 )

83

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/109 af 27. januar 2016 om ikke at godkende PHMB (1600; 1,8) som et eksisterende aktivstof til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 1, 6 og 9 ( 1 )

84

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/110 af 27. januar 2016 om ikke at godkende triclosan som et eksisterende aktivstof til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 1 ( 1 )

86

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/67/EF af 13. juli 2009 om montering af lygter og lyssignaler på to- og trehjulede motordrevne køretøjer ( EUT L 222 af 25.8.2009 )

88

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top