EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:326:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 326, 11. december 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 326

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

58. årgang
11. december 2015


Indhold

 

I   Lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

DIREKTIVER

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2302 af 25. november 2015 om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer samt om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/83/EU og om ophævelse af Rådets direktiv 90/314/EØF

1

 

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2303 af 28. juli 2015 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/87/EF for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder til præcisering af definitionerne og koordinering af det supplerende tilsyn med risikokoncentration og koncerninterne transaktioner ( 1 )

34

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2304 af 10. december 2015 om godkendelse af et præparat af endo-1,4-beta-xylanase og endo-1,3(4)-beta-glucanase produceret af Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 og Talaromyces versatilis sp. nov. DSM 26702 som fodertilsætningsstof til slagtekalkuner og kalkuner opdrættet til avl (indehaver af godkendelsen er Adisseo France S.A.S.) ( 1 )

39

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2305 af 10. december 2015 om godkendelse af et præparat af endo-1,4-beta-glucanase (EC 3.2.1.4) produceret af Trichoderma citrinoviride Bisset (IM SD142) som fodertilsætningsstof til slagtekyllinger, mindre udbredte fjerkræarter bestemt til slagtning og fravænnede smågrise og om ændring af forordning (EF) nr. 2148/2004 og (EF) nr. 1520/2007 (indehaver af godkendelsen er Huvepharma NV) ( 1 )

43

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2306 af 10. december 2015 om godkendelse af L-cysteinhydrochloridmonohydrat som fodertilsætningsstof til katte og hunde ( 1 )

46

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2307 af 10. december 2015 om godkendelse af menadionnatriumbisulfit og menadionnicotinamidbisulfit som fodertilsætningsstof til alle dyrearter ( 1 )

49

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2308 af 10. december 2015 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

54

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2015/2309 af 10. december 2015 om fremme af effektiv våbeneksportkontrol

56

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2015/2310 af 10. december 2015 om ændring af afgørelse 2013/189/FUSP om oprettelse af Det Europæiske Sikkerheds- og Forsvarsakademi

64

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/2311 af 9. december 2015 om ændring af gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/1500 og (EU) 2015/2055 om beskyttelsesforanstaltninger over for lumpy skin disease i Grækenland (meddelt under nummer C(2015) 8585)  ( 1 )

65

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/608 af 14. april 2015 om ændring af forordning (EF) nr. 798/2008 for så vidt angår oplysningerne om Ukraine og Israel på listen over tredjelande, godkendelse af Ukraines program for bekæmpelse af salmonella hos æglæggende høner, krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikat i forbindelse med Newcastle disease og forarbejdningskrav for ægprodukter ( EUT L 101 af 18.4.2015 )

68

 

*

Berigtigelse af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1884 af 20. oktober 2015 om ændring af bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 for så vidt angår oplysningerne om Canada og USA i listen over tredjelande, områder, zoner og segmenter, hvorfra import til eller transit gennem Unionen af fjerkræ og fjerkræprodukter er tilladt i forbindelse med udbrud af højpatogen aviær influenza i disse lande ( EUT L 276 af 21.10.2015 )

69

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top