Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:323:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 323, 9. december 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 323

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

58. årgang
9. december 2015


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Meddelelse om datoen for undertegnelse af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og den danske regering og det grønlandske landsstyre på den anden side

1

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2015/2285 af 8. december 2015 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 om særlige bestemmelser for tilrettelæggelsen af den offentlige kontrol af animalske produkter til konsum for så vidt angår visse krav til levende toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle og af bilag I til forordning (EF) nr. 2073/2005 om mikrobiologiske kriterier for fødevarer ( 1 )

2

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2286 af 8. december 2015 om godkendelse af en væsentlig ændring af varespecifikationen for en betegnelse, der er opført i registret over garanterede traditionelle betegnelser (Belokranjska pogača (GTS))

5

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2287 af 8. december 2015 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

6

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2015/2288 af 30. november 2015 om fastsættelse af de finansielle bidrag, medlemsstaterne skal betale til Den Europæiske Udviklingsfond, herunder loftet for 2017, beløbet for 2016, første tranche for 2016 og et vejledende, ikkebindende overslag over de årlige beløb for årene 2018 og 2019

8

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2015/2289 af 3. december 2015 om fastlæggelse af den holdning, der på Den Europæiske Unions vegne skal indtages i det blandede udvalg, der er nedsat i henhold til aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Kap Verde om lempelse af reglerne for udstedelse af visa til kortvarigt ophold til statsborgere i Republikken Kap Verde og Den Europæiske Union, vedrørende vedtagelsen af fælles retningslinjer for aftalens anvendelse

11

 

*

Kommissionens delegerede afgørelse (EU) 2015/2290 af 12. juni 2015 om midlertidig ækvivalens for så vidt angår de solvensordninger, der er gældende i Australien, Bermuda, Brasilien, Canada, Mexico og USA, og som finder anvendelse på forsikrings- og genforsikringsselskaber med hovedsæde i disse lande

22

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/2291 af 7. december 2015 om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/722/EU for så vidt angår maksimumsbeløbet for EU-tilskuddet til programmet for udryddelse af rabies i Letland i 2014 (meddelt under nummer C(2015) 8607)  ( 1 )

27

 

*

Den Blandede Landbrugskomités afgørelse nr. 2/2015 af 19. november 2015 om ændring af appendiks 1 og 2 til bilag 9 til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter [2015/2292]

29

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top