Help Print this page 

Document L:2015:317:TOC

Title and reference
Den Europæiske Unions Tidende, L 317, 3. december 2015

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 317

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

58. årgang
3. december 2015


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2015/2226 af 26. oktober 2015 om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne og om midlertidig anvendelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Tonga om visumfritagelse for kortvarige ophold

1

 

 

Aftale mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Tonga om visumfritagelse for kortvarige ophold

3

 

*

Rådets afgørelse (Euratom) 2015/2227 af 10. november 2015 om godkendelse af Kommissionens indgåelse af ændringerne af protokol 1 og 2 til overenskomsten mellem Det Forenede Kongerige, Det Europæiske Atomenergifællesskab og Den Internationale Atomenergiorganisation om gennemførelse af kontrolforanstaltninger inden for rammerne af traktaten om forbud mod kernevåben i Latinamerika og Vestindien

9

 

*

Rådets afgørelse (Euratom) 2015/2228 af 10. november 2015 om godkendelse af Kommissionens indgåelse af ændringerne af protokol 1 og 2 til overenskomsten mellem Den Franske Republik, Det Europæiske Atomenergifællesskab og Den Internationale Atomenergiorganisation om gennemførelse af kontrolforanstaltninger inden for rammerne af traktaten om forbud mod kernevåben i Latinamerika og Vestindien

11

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2229 af 29. september 2015 om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 649/2012 om eksport og import af farlige kemikalier ( 1 )

13

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2015/2230 af 30. november 2015 om forbud mod fiskeri efter skælbrosme i EU-farvande og internationale farvande i VIII og IX fra fartøjer, der fører spansk flag

17

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2015/2231 af 2. december 2015 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 for så vidt angår IAS 16 og 38 ( 1 )

19

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2232 af 2. december 2015 om tilladelse til at forhøje tilsætningsgrænserne for vin fra druer høstet i 2015 i alle vindyrkningsområder i Danmark, Nederlandene, Sverige og Det Forenede Kongerige

24

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2233 af 2. december 2015 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår godkendelsesbetingelserne for aktivstoffet haloxyfop-P ( 1 )

26

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2234 af 2. december 2015 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

29

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2235 af 2. december 2015 om tildelingskoefficienten for eksportlicensansøgninger for visse mejeriprodukter, der skal eksporteres til Den Dominikanske Republik som del af det kontingent, der er omhandlet i forordning (EF) nr. 1187/2009

31

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2015/2236 af 27. november 2015 om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne på Verdenshandelsorganisationens Ministerkonference til en forlængelse af moratoriet for told på elektroniske overførsler og moratoriet for »non-violation complaints« og »situation complaints«

33

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2015/2237 af 30. november 2015 om beskikkelse af en dansk suppleant til Regionsudvalget

35

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2015/2238 af 30. november 2015 om beskikkelse af en nederlandsk suppleant til Regionsudvalget

36

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/2239 af 2. december 2015 om visse beskyttelsesforanstaltninger over for højpatogen aviær influenza af subtype H5N1 og H5N2 i Frankrig (medddelt under nummer C(2015) 8755)  ( 1 )

37

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top