EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:307:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 307, 25. november 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 307

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

58. årgang
25. november 2015


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Meddelelse om ikrafttrædelsen af frihandelsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Korea på den anden side

1

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2015/2169 af 1. oktober 2015 om indgåelse af frihandelsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Korea på den anden side

2

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2170 af 24. november 2015 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU for så vidt angår tærskelværdierne for anvendelse af fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter ( 1 )

5

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2171 af 24. november 2015 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU for så vidt angår tærskelværdierne for anvendelse af fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter ( 1 )

7

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2172 af 24. november 2015 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/23/EU for så vidt angår tærskelværdierne for anvendelse af fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter ( 1 )

9

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2015/2173 af 24. november 2015 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 for så vidt angår IFRS 11 ( 1 )

11

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2174 af 24. november 2015 om det vejledende kompendium over miljøvenlige varer og tjenesteydelser, formatet for dataindberetning med henblik på europæiske miljøøkonomiske regnskaber og de nærmere retningslinjer for, strukturen i og hyppigheden af kvalitetsrapporterne i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 691/2011 om europæiske miljøøkonomiske regnskaber ( 1 )

17

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2175 af 24. november 2015 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

23

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2015/2176 af 23. november 2015 om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Europæiske Udvalg for Udarbejdelse af Standarder for Sejlads på Indre Vandveje (CESNI) og på plenarforsamlingen for Centralkommissionen for Sejlads på Rhinen (CCNR) om vedtagelsen af en standard om tekniske forskrifter for fartøjer på indre vandveje

25

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/2177 af 20. november 2015 om undtagelse af efterforskning efter olie og gas i Portugal fra anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/17/EF om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester (meddelt under nummer C(2015) 8043)  ( 1 )

27

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top