EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:300:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 300, 17. november 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 300

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

58. årgang
17. november 2015


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2015/2043 af 16. november 2015 om gennemførelse af artikel 11, stk. 1 og 4, i forordning (EU) nr. 753/2011 om restriktive foranstaltninger over for visse personer, grupper, virksomheder og enheder på baggrund af situationen i Afghanistan

1

 

*

Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2015/2044 af 16. november 2015 om gennemførelse af artikel 13 i forordning (EU) nr. 356/2010 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer på grund af situationen i Somalia

3

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2045 af 13. november 2015 om registrering af en betegnelse i registret over garanterede traditionelle specialiteter (Jāņu siers (GTS))

5

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2046 af 16. november 2015 om afvisning af godkendelse af Artemisia absinthium L. som basisstof, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler ( 1 )

6

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2047 af 16. november 2015 om forlængelse af godkendelsen af aktivstoffet esfenvalerat, som kandidat til substitution, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 ( 1 )

8

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2048 af 16. november 2015 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

13

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/2049 af 10. november 2015 om elektronisk udveksling med Sverige af fingeraftryksdata

15

 

*

Rådets gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/2050 af 10. november 2015 om elektronisk udveksling med Belgien af fingeraftryksdata

17

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2015/2051 af 16. november 2015 om ændring af afgørelse 2013/730/FUSP til støtte for SEESAC's nedrustnings- og våbenkontrolaktiviteter i Sydøsteuropa som led i EU-strategien for bekæmpelse af ulovlig ophobning af og handel med SALW samt ammunition hertil

19

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2015/2052 af 16. november 2015 om forlængelse af mandatet for Den Europæiske Unions særlige repræsentant i Kosovo

22

 

*

Rådets gennemførelsesafgørelse (FUSP) 2015/2053 af 16. november 2015 om gennemførelse af afgørelse 2010/231/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Somalia

27

 

*

Rådets gennemførelsesafgørelse (FUSP) 2015/2054 af 16. november 2015 om gennemførelse af afgørelse 2011/486/FUSP om restriktive foranstaltninger over for visse personer, grupper, virksomheder og enheder på baggrund af situationen i Afghanistan

29

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/2055 af 10. november 2015 om betingelserne for fastlæggelse af programmet for nødvaccination af kvæg mod lumpy skin disease i Grækenland og om ændring af gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/1500 (meddelt under nummer C(2015) 7671)  ( 1 )

31

 

*

Kommissionens afgørelse (EU) 2015/2056 af 13. november 2015 om ændring af beslutning 2009/300/EF, 2009/563/EF og 2009/894/EF og afgørelse 2011/330/EU og 2011/337/EU for at forlænge gyldigheden af miljøkriterierne for tildeling af EU-miljømærket til bestemte produkter (meddelt under nummer C(2015) 7781)  ( 1 )

41

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/2057 af 13. november 2015 om forlængelse af anvendelsesperioden for Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2013/413/EU om bemyndigelse af medlemsstaterne til at indrømme undtagelser fra visse bestemmelser i Rådets direktiv 2000/29/EF for kartofler, dog ikke læggekartofler, med oprindelse i regionerne Akkar og Bekaa i Libanon (meddelt under nummer C(2015) 7793)

43

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/2058 af 13. november 2015 om ændring og berigtigelse af gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/144 om fastsættelse af procedurerne for indsendelse af ansøgninger om tilskud og betalingsanmodninger, og oplysninger herom, i forbindelse med hasteforanstaltningerne mod dyresygdomme som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 652/2014 (meddelt under nummer C(2015) 7807)

44

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EU) nr. 582/2011 af 25. maj 2011 om gennemførelse og ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 595/2009 med hensyn til emissioner fra tunge erhvervskøretøjer (Euro VI) og om ændring af bilag I og III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF ( EUT L 167 af 25.6.2011 )

49

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top