EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:298:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 298, 14. november 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 298

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

58. årgang
14. november 2015


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2015/2030 af 13. november 2015 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 850/2004 om persistente organiske miljøgifte for så vidt angår bilag I ( 1 )

1

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2031 af 13. november 2015 om ændring af forordning (EF) nr. 1918/2006 om åbning og forvaltning af et toldkontingent for olivenolie med oprindelse i Tunesien

4

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2032 af 13. november 2015 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2015/1089 for så vidt angår budgetlofterne for 2015 for visse ordninger for direkte støtte til Det Forenede Kongerige

6

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2033 af 13. november 2015 om forlængelse af godkendelsen af aktivstoffet 2,4-D, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 ( 1 )

8

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2034 af 13. november 2015 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

12

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2015/2035 af 26. oktober 2015 om den holdning, der skal indtages på vegne af Den Europæiske Union i Underudvalget vedrørende Handel og Bæredygtig Udvikling og Associeringsudvalget i dettes handelssammensætning, der er nedsat ved associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Georgien på den anden side, for så vidt angår vedtagelsen af forretningsordenen for Underudvalget vedrørende Handel og Bæredygtig Udvikling, dette underudvalgs opstilling af listen over eksperter i handel og bæredygtig udvikling og Associeringsudvalget i dettes handelssammensætnings opstilling af en liste over voldgiftsmænd

14

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2015/2036 af 26. oktober 2015 om beskikkelse af fire italienske suppleanter til Regionsudvalget

22

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2015/2037 af 10. november 2015 om bemyndigelse af medlemsstaterne til i Den Europæiske Unions interesse at ratificere 2014-protokollen til Den Internationale Arbejdsorganisations konvention om tvangsarbejde af 1930 for så vidt angår spørgsmål vedrørende socialpolitik

23

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/2038 af 13. november 2015 om ækvivalens mellem de reguleringsmæssige rammer i Republikken Korea for centrale modparter og kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre

25

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/2039 af 13. november 2015 om ækvivalens mellem de reguleringsmæssige rammer i Sydafrika for centrale modparter og kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre

29

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/2040 af 13. november 2015 om ækvivalens mellem de reguleringsmæssige rammer i visse provinser i Canada for centrale modparter og kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre

32

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/2041 af 13. november 2015 om ækvivalens mellem de reguleringsmæssige rammer i Mexico for centrale modparter og kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre

38

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/2042 af 13. november 2015 om ækvivalens mellem de reguleringsmæssige rammer i Schweiz for centrale modparter og kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre

42

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top