EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:283:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 283, 29. oktober 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 283

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

58. årgang
29. oktober 2015


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1939 af 9. oktober 2015 om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Latvijas lielie pelēkie zirņi (BOB))

1

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2015/1940 af 28. oktober 2015 om ændring af forordning (EF) nr. 1881/2006 for så vidt angår grænseværdier for meldrøjesklerotier i visse typer uforarbejdet korn og bestemmelserne om overvågning og rapportering ( 1 )

3

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1941 af 28. oktober 2015 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

7

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2015/1942 af 26. oktober 2015 om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Almindelige Råd under Verdenshandelsorganisationen vedrørende USA's anmodning om en WTO-undtagelse med henblik på at forlænge AGOA-programmet

9

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/1943 af 27. oktober 2015 om ændring af gennemførelsesafgørelse 2014/909/EU i form af en forlængelse af anvendelsesperioden for beskyttelsesforanstaltningerne over for lille stadebille i Italien (meddelt under nummer C(2015) 7330)  ( 1 )

11

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2015/1944 af 28. oktober 2015 om ændring af Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2012/807/EU om opstilling af et specifikt kontrol- og inspektionsprogram for pelagiske fiskerier i det nordøstlige Atlanterhavs vestlige farvande

13

 

 

III   Andre retsaktern

 

 

DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

 

*

EFTA-Tilsynsmyndighedens beslutning nr. 303/14/KOL af 15. juli 2014 om bemyndigelse af Norge til i henhold til artikel 14, stk. 6, i den retsakt, der henvises til i punkt 66n i bilag XIII til aftalen om det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 af 20. februar 2008 om fælles regler for civil luftfart og om oprettelse af et europæisk luftfartssikkerhedsagentur, og om ophævelse af Rådets direktiv 91/670/EØF, forordning (EF) nr. 1592/2002 og direktiv 2004/36/EF som ændret), at fravige visse fælles regler om luftfartssikkerhed [2015/1945]

18

 

*

EFTA-Tilsynsmyndighedens beslutning nr. 545/14/KOL af 8. december 2014 om bemyndigelse af Island til i henhold til artikel 14, stk. 6, i den retsakt, der henvises til i punkt 66n i bilag XIII til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 af 20. februar 2008 om fælles regler for civil luftfart og om oprettelse af et europæisk luftfartssikkerhedsagentur, og om ophævelse af Rådets direktiv 91/670/EØF, forordning (EF) nr. 1592/2002 og direktiv 2004/36/EF som ændret), at fravige visse fælles regler om luftfartssikkerhed og om ophævelse af kollegiets beslutning 362/14/KOL af 14. september 2014 [2015/1946]

22

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top