EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:280:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 280, 24. oktober 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 280

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

58. årgang
24. oktober 2015


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Meddelelse om undertegnelse af protokollen til Euro-Middelhavs-aftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Tunesiske Republik på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union

1

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2015/1910 af 21. oktober 2015 om ændring af bilag III og V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for guazatin i eller på visse produkter ( 1 )

2

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1911 af 23. oktober 2015 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

16

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1912 af 23. oktober 2015 om udstedelse af importlicenser for ris i forbindelse med de toldkontingenter, der blev åbnet for delperioden oktober 2015 ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 1273/2011

18

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2015/1913 af 18. september 2015 om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme (CETS nr. 196)

22

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2015/1914 af 18. september 2015 om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af tillægsprotokollen til Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme (CETS nr. 196)

24

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2015/1915 af 9. oktober 2015 om beskikkelse af to spanske medlemmer af og tre spanske suppleanter til Regionsudvalget

26

 

*

Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komités afgørelse (FUSP) 2015/1916 af 20. oktober 2015 om nedsættelse af bidragyderkomitéen for Den Europæiske Unions FSFP-mission i Mali (EUCAP Sahel Mali) (EUCAP Sahel Mali/3/2015)

28

 

*

Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komités afgørelse (FUSP) 2015/1917 af 20. oktober 2015 om accept af Schweiz' bidrag til Den Europæiske Unions FSFP-mission i Mali (EUCAP Sahel Mali) (EUCAP Sahel Mali/4/2015)

30

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/1918 af 22. oktober 2015 om etablering af et system for administrativ bistand og administrativt samarbejde (ABAS-systemet) i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes (meddelt under nummer C(2015) 7132)  ( 1 )

31

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EU) 2015/845 af 27. maj 2015 om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for azoxystrobin, chlorantraniliprol, cyantraniliprol, dicamba, difenoconazol, fenpyroximat, fludioxonil, ammoniumglufosinat, imazapic, imazapyr, indoxacarb, isoxaflutol, mandipropamid, penthiopyrad, propiconazol, pyrimethanil, spirotetramat og trinexapac i eller på visse produkter ( EUT L 138 af 4.6.2015 )

38

 

*

Berigtigelse til Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2015/1514 af 14. september 2015 om gennemførelse af forordning (EU) nr. 269/2014 om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed ( EUT L 239 af 15.9.2015 )

38

 

*

Berigtigelse til Rådets afgørelse (FUSP) 2015/1524 af 14. september 2015 om ændring af afgørelse 2014/145/FUSP om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed ( EUT L 239 af 15.9.2015 )

39

 

*

Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/99/EU af 13. december 2011 om den europæiske beskyttelsesordre ( EUT L 338 af 21.12.2011 )

39

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top