EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:260:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 260, 7. oktober 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 260

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

58. årgang
7. oktober 2015


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1785 af 5. oktober 2015 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

1

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1786 af 6. oktober 2015 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

4

 

 

DIREKTIVER

 

*

Kommissionens direktiv (EU) 2015/1787 af 6. oktober 2015 om ændring af bilag II og III til Rådets direktiv 98/83/EF om kvaliteten af drikkevand

6

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2015/1788 af 1. oktober 2015 om forlængelse af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og regeringen for Republikken Indien

18

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2015/1789 af 1. oktober 2015 om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg til en ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) og bilag XX (Miljø) til EØS-aftalen (direktivet om brændstofkvalitet)

20

 

*

Rådets afgørelse (EU, Euratom) 2015/1790 af 1. oktober 2015 om beskikkelse af medlemmerne af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg for perioden fra den 21. september 2015 til den 20. september 2020

23

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2015/1791 af 5. oktober 2015 om beskikkelse af en italiensk suppleant til Regionsudvalget

27

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2015/1792 af 5. oktober 2015 om beskikkelse af fem spanske medlemmer af og fem spanske suppleanter til Regionsudvalget

28

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2015/1793 af 6. oktober 2015 om ændring af afgørelse 2012/389/FUSP om Den Europæiske Unions mission vedrørende regional flådekapacitetsopbygning på Afrikas Horn (EUCAP NESTOR)

30

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1014/2014 af 22. juli 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014 af 15. maj 2014 om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2328/2003, (EF) nr. 861/2006, (EF) nr. 1198/2006 og (EF) nr. 791/2007 samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1255/2011 med hensyn til indholdet og opbygningen af et fælles overvågnings- og evalueringssystem for operationer finansieret i henhold til Den Europæiske Hav- og Fiskerifond ( EUT L 283 af 27.9.2014 )

31

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top