Help Print this page 

Document L:2015:256:TOC

Title and reference
Den Europæiske Unions Tidende, L 256, 1. oktober 2015

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 256

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

58. årgang
1. oktober 2015


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1743 af 28. september 2015 om godkendelse af en væsentlig ændring af varespecifikationen for en betegnelse, der er opført i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Ovos Moles de Aveiro (BGB))

1

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1744 af 28. september 2015 om godkendelse af en væsentlig ændring af varespecifikationen for en betegnelse, der er opført i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Limone di Siracusa (BGB))

3

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1745 af 30. september 2015 om registrering af en betegnelse i registret over garanterede traditionelle specialiteter (Hollandse maatjesharing/Hollandse Nieuwe/Holländischer Matjes (GTS))

4

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1746 af 30. september 2015 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 750/2014 ved at forlænge anvendelsesperioden for beskyttelsesforanstaltninger over for porcin epidemisk diarré ( 1 )

5

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1747 af 30. september 2015 om berigtigelse af bilaget til forordning (EU) nr. 26/2011 om godkendelse af vitamin E som tilsætningsstof til foder til alle dyrearter ( 1 )

7

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1748 af 30. september 2015 om fravigelse for ansøgningsåret 2015 af artikel 75, stk. 1, tredje afsnit, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår størrelsen af forskud på direkte betalinger og areal- og dyrerelaterede foranstaltninger til udvikling af landdistrikter og af artikel 75, stk. 2, første afsnit, i samme forordning for så vidt angår direkte betalinger

9

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1749 af 30. september 2015 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

11

 

 

AFGØRELSER

 

*

Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komités afgørelse (FUSP) 2015/1750 af 29. september 2015 om udnævnelse af den øverstbefalende for EU-styrken i Den Europæiske Unions militæroperation med henblik på at bidrage til at afskrække fra, forebygge og bekæmpe piratvirksomhed og væbnede røverier ud for Somalias kyster (Atalanta) og om ophævelse af afgørelse (FUSP) 2015/607 (ATALANTA/5/2015)

13

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/1751 af 29. september 2015 om vilkår og betingelser for godkendelsen af et biocidholdigt produkt, der indeholder bromadiolon, forelagt af Det Forenede Kongerige i henhold til artikel 36 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 (meddelt under nummer C(2015) 6516)  ( 1 )

15

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/1752 af 29. september 2015 om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/426/EU om forholdsregler mod indslæbning af afrikansk svinepest-virus til Unionen fra visse tredjelande eller dele af tredjelande, hvor det er bekræftet, at sygdommen forekommer, og om ophævelse af afgørelse 2011/78/EU (meddelt under nummer C(2015) 6519)  ( 1 )

17

 

*

Kommissionens afgørelse (EU) 2015/1753 af 30. september 2015 om bekræftelse af Italiens deltagelse i et forstærket samarbejde om indførelse af beskyttelse af et enhedspatent

19

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top