EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:252:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 252, 29. september 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 252

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

58. årgang
29. september 2015


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1720 af 14. september 2015 om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Γαλανό Μεταγγιτσίου Χαλκιδικής (Galano Metaggitsiou Chalkidikis) (BOB))

1

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1721 af 22. september 2015 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

3

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1722 af 22. september 2015 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

5

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1723 af 22. september 2015 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

7

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1724 af 23. september 2015 om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Silter (BOB))

11

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2015/1725 af 28. september 2015 om ændring af bilaget til forordning (EU) nr. 231/2012 om specifikationer for fødevaretilsætningsstoffer opført i bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 for så vidt angår specifikationerne for ethyllauroylarginat (E 243) ( 1 )

12

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1726 af 28. september 2015 om godkendelse af 2-methyl-2H-isothiazol-3-on som et eksisterende aktivstof til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 13 ( 1 )

14

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1727 af 28. september 2015 om godkendelse af 5-chlor-2-(4-chlorphenoxy)phenol som et eksisterende aktivstof til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 1, 2 og 4 ( 1 )

17

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1728 af 28. september 2015 om godkendelse af IPBC som et eksisterende aktivstof til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 13

21

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1729 af 28. september 2015 om godkendelse af kaliumsorbat som et eksisterende aktivstof til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 8 ( 1 )

24

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1730 af 28. september 2015 om godkendelse af hydrogenperoxid som et eksisterende aktivstof til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 1, 2, 3, 4, 5 og 6 ( 1 )

27

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1731 af 28. september 2015 om godkendelse af medetomidin som et aktivstof til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 21 ( 1 )

33

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1732 af 28. september 2015 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

37

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1733 af 28. september 2015 om fastsættelse af den tildelingskoefficient, som skal anvendes på de ansøgninger om importlicens, der er indgivet fra 8. til 14. september 2015 inden for rammerne af de toldkontingenter, der blev åbnet for sukker ved forordning (EF) nr. 891/2009 og om suspension af indsendelse af ansøgninger om sådanne licenser

40

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2015/1734 af 18. september 2015 om fastsættelse af den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne på den 12. generalforsamling i Den Mellemstatslige Organisation for Internationale Jernbanebefordringer (OTIF), for så vidt angår visse ændringer i konventionen om internationale jernbanebefordringer (COTIF) og dens tillæg

43

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/1735 af 24. september 2015 om den nøjagtige placering af den generelle advarsel og informationsmeddelelsen på rulletobak i punge (meddelt under nummer C(2015) 6455)  ( 1 )

49

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/1736 af 28. september 2015 om ikke at godkende triflumuron som et eksisterende aktivstof til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 18 ( 1 )

56

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/1737 af 28. september 2015 om forlængelse af godkendelsen af bromadiolon, chlorophacinon og coumatetralyl til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 14 ( 1 )

58

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top