EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:184:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 184, 11. juli 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 184

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

58. årgang
11. juli 2015


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2015/1122 af 8. juli 2015 om forbud mod fiskeri efter tobis i EU-farvande i tobisforvaltningsområde 1 fra fartøjer, der fører dansk flag

1

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2015/1123 af 8. juli 2015 om forbud mod fiskeri efter tobis i EU-farvande i tobisforvaltningsområde 6 fra fartøjer, der fører dansk flag

3

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2015/1124 af 8. juli 2015 om forbud mod fiskeri efter tobis i EU-farvande i tobisforvaltningsområde 2 fra fartøjer, der fører dansk flag

5

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2015/1125 af 10. juli 2015 om ændring af forordning (EF) nr. 1881/2006 for så vidt angår grænseværdier for polycykliske aromatiske hydrocarboner i katsuobushi (tørret bonit) og visse røgede østersøsild ( 1 )

7

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1126 af 10. juli 2015 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

11

 

 

DIREKTIVER

 

*

Kommissionens direktiv (EU) 2015/1127 af 10. juli 2015 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF om affald og om ophævelse af visse direktiver ( 1 )

13

 

 

AFGØRELSER

 

*

Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komités afgørelse (FUSP) 2015/1128 af 7. juli 2015 om udnævnelse af missionschefen for EU-grænsebistandsmissionen ved grænseovergangen i Rafah (EU BAM Rafah) (EU BAM Rafah/1/2015)

16

 

*

Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komités afgørelse (FUSP) 2015/1129 af 7. juli 2015 om forlængelse af mandatet for missionschefen for Den Europæiske Unions politimission i de palæstinensiske områder (EUPOL COPPS) (EUPOL COPPS/2/2015)

17

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2015/1130 af 10. juli 2015 om ændring af afgørelse 2010/413/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Iran

18

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/1131 af 10. juli 2015 om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/505/EU om godkendelse af den foreløbige foranstaltning truffet af Den Franske Republik i henhold til artikel 129 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) for at begrænse anvendelsen af ammoniumsalte i isoleringsmateriale af cellulosevat (meddelt under nummer C(2015) 4470)  ( 1 )

20

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/1132 af 10. juli 2015 om godkendelse af Porsche AG's friløbsfunktion som en innovativ teknologi til reduktion af CO2-emissioner fra personbiler i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 443/2009 ( 1 )

22

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 462/2013 af 21. maj 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 1060/2009 om kreditvurderingsbureauer ( EUT L 146 af 31.5.2013 )

31

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top