Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:182:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 182, 10. juli 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 182

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

58. årgang
10. juli 2015


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Aftale mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Danmark om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område

1

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2015/1112 af 9. juli 2015 om gennemførelse af artikel 20, stk. 1, og artikel 22, stk. 1, i forordning (EU) 2015/735 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Sydsudan

2

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/1113 af 6. maj 2015 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1236/2005 om handel med visse varer, der kan anvendes til henrettelse, tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf

10

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1114 af 9. juli 2015 om godkendelse af L-valin produceret af Escherichia coli som fodertilsætningsstof til alle dyrearter og om ændring af forordning (EF) nr. 403/2009 og gennemførelsesforordning (EU) nr. 848/2014 og (EU) nr. 1236/2014 ( 1 )

18

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1115 af 9. juli 2015 om forlængelse af godkendelsen af aktivstoffet pyridat, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 ( 1 )

22

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1116 af 9. juli 2015 om godkendelse af basisstoffet lecithiner, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 ( 1 )

26

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1117 af 9. juli 2015 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

29

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets gennemførelsesafgørelse (FUSP) 2015/1118 af 9. juli 2015 om gennemførelse af afgørelse (FUSP) 2015/740 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Sydsudan

31

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/1119 af 22. juni 2015 om udelukkelse fra EU-finansiering af visse udgifter, som medlemsstaterne har afholdt inden for rammerne af Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) (meddelt under nummer C(2015) 4076)

39

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/1120 af 8. juli 2015 om undtagelse af efterforskning efter olie og gas i Grækenland fra anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/17/EF om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester (meddelt under nummer C(2015) 4512)  ( 1 )

88

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top