Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:175:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 175, 4. juli 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 175

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

58. årgang
4. juli 2015


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/1076 af 28. april 2015 om supplerende regler for udskiftning af en støttemodtager og for de dermed forbundne forpligtelser og om mindstekrav i offentlig-private partnerskabsaftaler, der finansieres af europæiske struktur- og investeringsfonde, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013

1

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1077 af 1. juli 2015 om godkendelse af en væsentlig ændring af varespecifikationen for en betegnelse, der er opført i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Idiazabal (BOB))

4

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1078 af 3. juli 2015 om ændring af forordning (EU) nr. 37/2010 for så vidt angår stoffet clodroninsyre (i form af dinatriumsalt) ( 1 )

5

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1079 af 3. juli 2015 om ændring af forordning (EU) nr. 37/2010 for så vidt angår stoffet hexaflumuron ( 1 )

8

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1080 af 3. juli 2015 om ændring af forordning (EU) nr. 37/2010 for så vidt angår stoffet propyl-4-hydroxybenzoat og salte heraf ( 1 )

11

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1081 af 3. juli 2015 om indførelse af en midlertidig antidumpingtold på importen af visse typer folie af aluminium med oprindelse i Rusland

14

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1082 af 3. juli 2015 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

41

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1083 af 3. juli 2015 om fastsættelse af tildelingskoefficienten for de mængder, der er omfattet af ansøgninger om importlicens, som er indgivet i perioden 29.-30. juni 2015 inden for rammerne af det toldkontingent for olivenolie med oprindelse i Tunesien, der er åbnet ved forordning (EF) nr. 1918/2006, og om suspension af indgivelse af ansøgninger om sådanne licenser for juli måned 2015

43

 

 

AFGØRELSER

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/1084 af 18. februar 2015 om godkendelse på Den Europæiske Unions vegne af visse ændringer af bilag II, V, VII og VIII til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og New Zealand om sundhedsforanstaltninger i samhandelen med levende dyr og animalske produkter (meddelt under nummer C(2015) 797)  ( 1 )

45

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/1085 af 2. juli 2015 om en foranstaltning truffet af Sverige i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF for at forbyde markedsføringen af brændehugningsmaskinerne Hammars vedklipp 5,5 hk og Hammars vedklipp 7,5 hk, der fremstilles af Hammars Verkstad AB. (meddelt under nummer C(2015) 4428)  ( 1 )

124

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EU) nr. 1123/2014 af 22. oktober 2014 om ændring af direktiv 2008/38/EF om udarbejdelse af en liste over anvendelsesområder for foder med særlige ernæringsformål ( EUT L 304 af 23.10.2014 )

126

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top