EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:171:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 171, 2. juli 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 171

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

58. årgang
2. juli 2015


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1051 af 1. juli 2015 om de nærmere vilkår for varetagelsen af de funktioner, som platformen for onlinetvistbilæggelse (OTB) har, om de nærmere vilkår for den elektroniske klageformular og om de nærmere vilkår for samarbejdet mellem kontaktpunkterne i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 524/2013 om onlinetvistbilæggelse i forbindelse med tvister på forbrugerområdet

1

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2015/1052 af 1. juli 2015 om afvisning af visse sundhedsanprisninger af fødevarer, der henviser til en reduceret risiko for sygdom ( 1 )

5

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1053 af 1. juli 2015 om godkendelse af præparatet af Enterococcus faecium DSM 10663/NCIMB 10415 som fodertilsætningsstof til kalve til opdræt, smågrise, slagtekyllinger, slagtekalkuner, katte og hunde og om ændring af forordning (EF) nr. 1259/2004, (EF) nr. 255/2005, (EF) nr. 1200/2005 og (EF) nr. 1520/2007 (indehaver af godkendelsen er Chevita Tierarzneimittel-GmbH) ( 1 )

8

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1054 af 1. juli 2015 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

12

 

 

AFGØRELSER

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/1055 af 30. juni 2015 om overensstemmelsen mellem visse mål i de nationale planer eller planerne for de funktionelle luftrumsblokke, der er forelagt af Schweiz i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 549/2004, og de EU-dækkende præstationsmål i den anden referenceperiode (meddelt under nummer C(2015) 4403)  ( 1 )

14

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/1056 af 30. juni 2015 om uoverensstemmelse mellem visse mål i den nationale plan eller planen for funktionelle luftrumsblokke, der er fremlagt af Schweiz i henhold til forordning (EF) nr. 549/2004, og de EU-dækkende præstationsmål for den anden referenceperiode og om fremsættelse af henstillinger om revision af disse mål (meddelt under nummer C(2015) 4407)  ( 1 )

18

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/1057 af 1. juli 2015 om ændring af gennemførelsesafgørelse 2012/715/EU om etablering af en liste over tredjelande med en gældende lovgivningsramme vedrørende virksomme stoffer til humanmedicinske lægemidler og de respektive kontrol- og håndhævelsesaktiviteter, som sikrer et beskyttelsesniveau af folkesundheden, der svarer til Unionens ( 1 )

23

 

 

RETSAKTER VEDTAGET AF ORGANER OPRETTET VED INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Afgørelse nr. 1/2015 truffet af det udvalg, der er nedsat i henhold til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund af 14. april 2015 om gensidig anerkendelse af overensstemmelsesvurdering, om ændring af kapitel 16 om byggevarer og kapitel 18 om biocidholdige produkter og om ajourføring af henvisningerne til retsforskrifter i bilag 1 [2015/1058]

25

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top