EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:163:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 163, 30. juni 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 163

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

58. årgang
30. juni 2015


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1018 af 29. juni 2015 om opstilling af en liste, der klassificerer begivenheder inden for civil luftfart, som skal indberettes i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 376/2014 ( 1 )

1

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1019 af 29. juni 2015 om ændring af Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 1106/2013 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse former for tråd af rustfrit stål med oprindelse i Indien og om endelig opkrævning af den midlertidige told, om ændring af Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 861/2013 om indførelse af en endelig udligningstold på importen af visse former for tråd af rustfrit stål med oprindelse i Indien og om endelig opkrævning af den midlertidige told og om ophævelse af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/49

18

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1020 af 29. juni 2015 om godkendelse af præparatet af Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) som fodertilsætningsstof til æglæggende høner og mindre udbredte fjerkræarter bestemt til æglægning (indehaver af godkendelsen er Kemin Europa N.V.) ( 1 )

22

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1021 af 29. juni 2015 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

25

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1022 af 29. juni 2015 om fastsættelse af tildelingskoefficienten for de mængder, der er omfattet af ansøgninger om importlicens, som er indgivet i perioden fra 1. juli 2015 til 30. juni 2016 inden for rammerne af det toldkontingent for frosset oksekød, der er åbnet ved forordning (EF) nr. 431/2008

27

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2015/1023 af 15. juni 2015 om bemyndigelse af visse medlemsstater til i Den Europæiske Unions interesse at acceptere Andorras tiltrædelse af Haagerkonventionen af 1980 om de civilretlige virkninger af internationale barnebortførelser

29

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2015/1024 af 15. juni 2015 om bemyndigelse af visse medlemsstater til i Den Europæiske Unions interesse at acceptere Singapores tiltrædelse af Haagerkonventionen af 1980 om de civilretlige virkninger af internationale barnebortførelser

32

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2015/1025 af 19. juni 2015 om ophævelse af afgørelse 2013/319/EU om et uforholdsmæssigt stort underskud i Malta

35

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2015/1026 af 19. juni 2015 om ophævelse af beslutning 2009/589/EF om et uforholdsmæssigt stort underskud i Polen

37

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2015/1027 af 23. juni 2015 om ordningen for udstationerede eksperter i Generalsekretariatet for Rådet og om ophævelse af afgørelse 2007/829/EF

40

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/1028 af 26. juni 2015 om ændring af gennemførelsesafgørelse 2014/88/EU om midlertidig suspension af importen fra Bangladesh af fødevarer, der indeholder eller består af betelblade (blade af Piper betle), for så vidt angår dens anvendelsesperiode (meddelt under nummer C(2015) 4187)  ( 1 )

53

 

 

HENSTILLINGER

 

*

Rådets henstilling (EU) 2015/1029 af 19. juni 2015 med henblik på at bringe situationen med et uforholdsmæssigt stort underskud i Det Forenede Kongerige til ophør

55

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top