Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:157:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 157, 23. juni 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 157

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

58. årgang
23. juni 2015


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EU) 2015/960 af 19. juni 2015 om ændring af forordning (EU) 2015/104 for så vidt angår visse fiskerimuligheder

1

 

*

Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2015/961 af 22. juni 2015 om gennemførelse af forordning (EU) nr. 36/2012 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Syrien

20

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/962 af 18. december 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/40/EU for så vidt angår tilrådighedsstillelse af EU-dækkende tidstro trafikinformationstjenester ( 1 )

21

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/963 af 22. juni 2015 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

32

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/964 af 22. juni 2015 om fastsættelse af de mængder, som skal overføres til mængden for delperioden 1. oktober til 31. december 2015, inden for rammerne af de toldkontingenter for svinekød, der er åbnet ved forordning (EF) nr. 442/2009

34

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/965 af 22. juni 2015 om fastsættelse af de mængder, som skal overføres til den mængde, der er fastsat for delperioden 1. oktober til 31. december 2015 inden for rammerne af det toldkontingent for fjerkrækød med oprindelse i Amerikas Forenede Stater, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 536/2007

36

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/966 af 22. juni 2015 om fastsættelse af de mængder, som skal overføres til den mængde, der er fastsat for delperioden 1. oktober til 31. december 2015 inden for rammerne af de toldkontingenter, der blev åbnet for æg og ægalbumin ved forordning (EF) nr. 539/2007

38

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/967 af 22. juni 2015 om fastsættelse af de mængder, der skal overføres til den mængde, som er fastsat for delperioden 1. oktober til 31. december 2015, inden for rammerne af de toldkontingenter for fjerkrækød med oprindelse i Israel, der er åbnet ved forordning (EF) nr. 1384/2007

40

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/968 af 22. juni 2015 om fastsættelse af de mængder, der skal overføres til mængden for delperioden 1. oktober til 31. december 2015 inden for rammerne af de toldkontingenter for æg, ægprodukter og albuminer med oprindelse i Ukraine, der er åbnet ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 412/2014

42

 

 

AFGØRELSER

 

*

Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komités afgørelse (FUSP) 2015/969 af 19. juni 2015 om forlængelse af mandatet for missionschefen for Den Europæiske Unions retsstatsmission i Kosovo (EULEX KOSOVO)

44

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2015/970 af 22. juni 2015 om forlængelse af mandatet for Den Europæiske Unions særlige repræsentant i Bosnien-Hercegovina

45

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2015/971 af 22. juni 2015 om ændring af afgørelse 2014/512/FUSP om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine

50

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2015/972 af 22. juni 2015 om iværksættelse af Den Europæiske Unions militæroperation i det sydlige centrale Middelhavsområde (EUNAVFOR MED)

51

 

*

Rådets gennemførelsesafgørelse (FUSP) 2015/973 af 22. juni 2015 om gennemførelse af afgørelse 2013/255/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Syrien

52

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/974 af 17. juni 2015 om godkendelse af, at nogle medlemsstater indfører visse særlige bestemmelser i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/68/EF om indlandstransport af farligt gods (meddelt under nummer C(2015) 4087)

53

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/975 af 19. juni 2015 om en foranstaltning truffet af Spanien i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF for at forbyde markedsføringen af en slagboremaskine, der importeres til Spanien af HIDALGO'S GROUP, Spanien (meddelt under nummer C(2015) 4086)  ( 1 )

96

 

 

HENSTILLINGER

 

*

Kommissionens henstilling (EU) 2015/976 af 19. juni 2015 om overvågning af forekomsten af tropanalkaloider i fødevarer ( 1 )

97

 

 

RETSAKTER VEDTAGET AF ORGANER OPRETTET VED INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Afgørelse nr. 1/2014 vedtaget af associeringsrådet EU-Ukraine af 15. december 2014 om vedtagelse af dets forretningsorden og associeringsudvalgets samt underudvalgs forretningsordener [2015/977]

99

 

*

Afgørelse nr. 2/2014 vedtaget af associeringsrådet EU-Ukraine af 15. december 2014 om nedsættelse af to underudvalg [2015/978]

110

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Europa-Parlamentets direktiv 2014/68/EU af 15. maj 2014 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om tilgængeliggørelse på markedet af trykbærende udstyr ( EUT L 189 af 27.6.2014 )

112

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top