EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:127:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 127, 22. maj 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 127

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

58. årgang
22. maj 2015


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/791 af 27. april 2015 om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne

1

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/792 af 19. maj 2015 om godkendelse af en væsentlig ændring af varespecifikationen for en betegnelse, der er opført i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Maçã de Alcobaça (BGB))

5

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/793 af 19. maj 2015 om godkendelse af en væsentlig ændring af varespecifikationen for en betegnelse, der er opført i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Agnello di Sardegna (BGB))

6

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/794 af 19. maj 2015 om godkendelse af en væsentlig ændring af varespecifikationen for en betegnelse, der er opført i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Chevrotin (BOB))

7

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/795 af 19. maj 2015 om godkendelse af en væsentlig ændring af varespecifikationen for en betegnelse, der er opført i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Pont-l'Évêque (BOB))

8

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/796 af 21. maj 2015 om ændring af bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 for så vidt angår oplysningerne om USA i listen over tredjelande, områder, zoner og segmenter, hvorfra import til eller transit gennem Unionen af visse fjerkræprodukter er tilladt i forbindelse med højpatogen aviær influenza som følge af yderligere udbrud i landet ( 1 )

9

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/797 af 21. maj 2015 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

17

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2015/798 af 11. maj 2015 om bemyndigelse af Europa-Kommissionen til på Den Europæiske Unions vegne at forhandle om ændringer til Wienerkonventionen om beskyttelse af ozonlaget og Montrealprotokollen om stoffer, der nedbryder ozonlaget

19

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2015/799 af 18. maj 2015 om bemyndigelse af medlemsstaterne til i Den Europæiske Unions interesse at blive part i Den Internationale Søfartsorganisations internationale konvention om standarder for uddannelse, certificering og vagthold for mandskab på fiskefartøjer ( 1 )

20

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2015/800 af 21. maj 2015 om ændring og forlængelse af afgørelse 2013/233/FUSP om Den Europæiske Unions bistandsmission vedrørende integreret grænseforvaltning i Libyen (EUBAM Libya)

22

 

*

Kommissionens afgørelse (EU) 2015/801 af 20. maj 2015 om referencedokumentet om bedste praksis for miljøledelse, sektorspecifikke miljøpræstationsindikatorer og benchmarks for højeste kvalitet for detailhandelssektoren, jf. Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EF) nr. 1221/2009 om organisationers frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS) (meddelt under nummer C(2015) 3234)  ( 1 )

25

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til endelig vedtagelse (EU, Euratom) 2015/371 af Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 7 for regnskabsåret 2014 ( EUT L 73 af 17.3.2015 )

61

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top