Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:093:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 93, 9. april 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 93

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

58. årgang
9. april 2015


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/560 af 15. december 2014 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår tilladelsesordningen for plantning af vinstokke

1

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/561 af 7. april 2015 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår tilladelsesordningen for plantning af vinstokke

12

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2015/562 af 8. april 2015 om ændring af forordning (EU) nr. 347/2012 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 661/2009 med hensyn til kravene ved typegodkendelse af visse klasser af motorkøretøjer for så vidt angår avancerede nødbremsesystemer

35

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/563 af 8. april 2015 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

39

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/564 af 8. april 2015 om fastsættelse af tildelingskoefficienten for de mængder, der er omfattet af ansøgninger om importlicens, som er indgivet i perioden 30.-31. marts 2015 inden for rammerne af det toldkontingent for olivenolie med oprindelse i Tunesien, der er åbnet ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1918/2006, og om suspension af indgivelse af ansøgninger om sådanne licenser for april måned 2015

41

 

 

DIREKTIVER

 

*

Kommissionens direktiv (EU) 2015/565 af 8. april 2015 om ændring af direktiv 2006/86/EF for så vidt angår visse tekniske krav til kodning af humane væv og celler ( 1 )

43

 

*

Kommissionens direktiv (EU) 2015/566 af 8. april 2015 om gennemførelse af direktiv 2004/23/EF for så vidt angår procedurerne til kontrol af tilsvarende kvalitets- og sikkerhedsstandarder for importerede væv og celler ( 1 )

56

 

 

AFGØRELSER

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/567 af 7. april 2015 om ændring af bilag I til beslutning 2003/467/EF for så vidt angår erklæring af Litauen som en officielt tuberkulosefri medlemsstat for så vidt angår kvægbesætninger (meddelt under nummer C(2015) 2161)  ( 1 )

69

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/568 af 7. april 2015 om ændring af bilag I til gennemførelsesafgørelse 2012/725/EU for så vidt angår definitionen af bovint lactoferrin (meddelt under nummer C(2015) 2173)

71

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/569 af 7. april 2015 om ændring af bilagene til gennemførelsesafgørelse 2011/630/EU for så vidt angår ligestilling mellem officielt tuberkulosefrie besætninger i medlemsstaterne og i New Zealand og oplysninger om sædmængden i standarddyresundhedscertifikaterne (meddelt under nummer C(2015) 2187)  ( 1 )

72

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/570 af 7. april 2015 om godkendelse af planerne for udryddelse af afrikansk svinepest hos vildtlevende svin i visse områder i Estland og Letland (meddelt under nummer C(2015) 2200)

80

 

 

RETNINGSLINJER

 

*

Den Europæiske Centralbanks retningslinje (EU) 2015/571 af 6. november 2014 om ændring af retningslinje ECB/2014/15 om monetær og finansiel statistik (ECB/2014/43)

82

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top