EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:092:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 92, 8. april 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 92

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

58. årgang
8. april 2015


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2015/548 af 7. april 2015 om gennemførelse af forordning (EU) nr. 359/2011 om restriktive foranstaltninger over for visse personer, enheder og organer på baggrund af situationen i Iran

1

 

*

Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2015/549 af 7. april 2015 om gennemførelse af forordning (EU) nr. 267/2012 om restriktive foranstaltninger over for Iran

12

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/550 af 24. marts 2015 om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Fränkischer Grünkern (BOB))

18

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/551 af 24. marts 2015 om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Miel des Cévennes (BGB))

19

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2015/552 af 7. april 2015 om ændring af bilag II, III og V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for 1,3-dichlorpropen, bifenox, dimethenamid-p, prohexadion, tolylfluanid og trifluralin i eller på visse produkter ( 1 )

20

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/553 af 7. april 2015 om godkendelse af aktivstoffet cerevisan, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 ( 1 )

86

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/554 af 7. april 2015 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

89

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2015/555 af 7. april 2015 om ændring af afgørelse 2011/235/FUSP om restriktive foranstaltninger over for visse personer og enheder på baggrund af situationen i Iran

91

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2015/556 af 7. april 2015 om ændring af afgørelse 2010/413/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Iran

101

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/557 af 31. marts 2015 om ændring af bilag I til beslutning 2004/211/EF for så vidt angår oplysningerne om Kina i listen over tredjelande og dele af tredjelande, hvorfra import til Unionen af levende dyr af hestefamilien samt sæd, æg og embryoner fra dyr af hestefamilien er tilladt (meddelt under nummer C(2015) 2070)  ( 1 )

107

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/558 af 1. april 2015 om ændring af gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest i visse medlemsstater (meddelt under nummer C(2015) 2160)  ( 1 )

109

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Kommissionens gennemførelsesdirektiv 2014/78/EU af 17. juni 2014 om ændring af bilag I, II, III, IV og V til Rådets direktiv 2000/29/EF om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet ( EUT L 183 af 24.6.2014 )

118

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top