Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:058:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 58, 3. marts 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 58

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

58. årgang
3. marts 2015


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EU) 2015/322 af 2. marts 2015 om gennemførelse af 11. Europæiske Udviklingsfond

1

 

*

Rådets forordning (EU) 2015/323 af 2. marts 2015 om finansforordningen for 11. Europæiske Udviklingsfond

17

 

*

Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2015/324 af 2. marts 2015 om gennemførelse af artikel 17, stk. 3, i forordning (EU) nr. 224/2014 om restriktive foranstaltninger i lyset af situationen i Den Centralafrikanske Republik

39

 

*

Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2015/325 af 2. marts 2015 om gennemførelse af artikel 13 i forordning (EU) nr. 356/2010 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer på grund af situationen i Somalia

41

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2015/326 af 2. marts 2015 om ændring af bilag XVII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) for så vidt angår polycykliske aromatiske kulbrinter og phthalater ( 1 )

43

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2015/327 af 2. marts 2015 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 for så vidt angår krav til markedsføring og betingelser for anvendelse af tilsætningsstoffer, der består af præparater ( 1 )

46

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/328 af 2. marts 2015 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 322/2014 for så vidt angår importdokumentet, der finder anvendelse på foder og fødevarer af animalsk oprindelse ( 1 )

50

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/329 af 2. marts 2015 om en undtagelse fra Unionens dyre- og folkesundhedsbestemmelser om indførsel i Den Europæiske Union af animalske fødevarer bestemt til EXPO Milano 2015 i Milano (Italien) ( 1 )

52

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/330 af 2. marts 2015 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

64

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2015/331 af 2. marts 2015 om forlængelse af mandatet for Den Europæiske Unions særlige repræsentant for Afghanistan

66

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2015/332 af 2. marts 2015 forlængelse af mandatet for Den Europæiske Unions særlige repræsentant for Sydkaukasus og krisen i Georgien

70

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2015/333 af 2. marts 2015 om beskikkelse af et italiensk medlem af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

74

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2015/334 af 2. marts 2015 om ændring af den interne aftale mellem Den Europæiske Unions repræsentanter for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, om finansiering af Den Europæiske Unions bistand i henhold til den flerårige finansielle ramme for perioden 2014-2020 i overensstemmelse med AVS-EU-partnerskabsaftalen samt om tildeling af finansiel bistand til de oversøiske lande og territorier, på hvilke fjerde del af traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde finder anvendelse

75

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2015/335 af 2. marts 2015 om ændring af afgørelse 2010/231/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Somalia

77

 

*

Rådets gennemførelsesafgørelse (FUSP) 2015/336 af 2. marts 2015 om gennemførelse af afgørelse 2013/798/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Den Centralafrikanske Republik

79

 

*

Rådets gennemførelsesafgørelse (FUSP) 2015/337 af 2. marts 2015 om gennemførelse af afgørelse 2010/231/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Somalia

81

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/338 af 27. februar 2015 om visse midlertidige beskyttelsesforanstaltninger over for højpatogen aviær influenza af subtype H5N8 i Ungarn ( 1 )

83

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Rådets afgørelse 2014/401/FUSP af 26. juni 2014 om EU-satellitcentret og om ophævelse af fælles aktion 2001/555/FUSP om oprettelse af et EU-satellitcenter ( EUT L 188 af 27.6.2014 )

86

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top