EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:003:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 3, 7. januar 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 3

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

58. årgang
7. januar 2015


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/6 af 31. oktober 2014 om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 443/2009 for at tage højde for udviklingen i massen af nye personbiler, der blev registreret i 2011, 2012 og 2013 ( 1 )

1

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2015/7 af 6. januar 2015 om godkendelse af en anden sundhedsanprisning af fødevarer end dem, der henviser til en reduceret risiko for sygdom og til børns udvikling og sundhed, og om ændring af forordning (EU) nr. 432/2012 ( 1 )

3

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2015/8 af 6. januar 2015 om afvisning af visse andre sundhedsanprisninger af fødevarer end dem, der henviser til en reduceret risiko for sygdom og til børns udvikling og sundhed ( 1 )

6

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2015/9 af 6. januar 2015 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om gennemførelse af Rådets direktiv 97/78/EF for så vidt angår visse prøver og genstande, der er fritaget for veterinærkontrol ved grænsen som omhandlet i samme direktiv ( 1 )

10

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/10 af 6. januar 2015 om krav til ansøgere om jernbaneinfrastrukturkapacitet og om ophævelse af gennemførelsesforordning (EU) nr. 870/2014 ( 1 )

34

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/11 af 6. januar 2015 om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Kranjska klobasa (BGB))

37

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/12 af 6. januar 2015 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

40

 

 

DIREKTIVER

 

*

Kommissionens delegerede direktiv (EU) 2015/13 af 31. oktober 2014 om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/32/EU, for så vidt angår vandmåleres flowhastighedsinterval ( 1 )

42

 

 

AFGØRELSER

 

*

Kommissionens afgørelse (EU) 2015/14 af 5. januar 2015 om ændring af afgørelse 2012/88/EU om den tekniske specifikation for interoperabilitet gældende for togkontrol- og kommunikationsdelsystemerne i det transeuropæiske jernbanesystem (meddelt under nummer C(2014) 9909)  ( 1 )

44

 

*

Kommissionens afgørelse (EU) 2015/15 af 5. januar 2015 om en foranstaltning, der er truffet af Finland i overensstemmelse med artikel 7 i Rådets direktiv 89/686/EØF om forbud mod markedsføring af beskyttelseshjelme af typen »Ribcap« (meddelt under nummer C(2014) 10114)

59

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/16 af 6. januar 2015 om offentliggørelse, med en begrænsning, i Den Europæiske Unions Tidende af referencen for standard EN 1870-17:2012 om manuelle tværkapsave med én enhed i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF ( 1 )

61

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top