EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:366:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 366, 20. december 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 366

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

57. årgang
20. december 2014


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EU) nr. 1367/2014 af 15. december 2014 om fastsættelse af EU-fiskerfartøjers fiskerimuligheder for visse dybhavsbestande for 2015 og 2016

1

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 1368/2014 af 17. december 2014 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 987/2009 om de nærmere regler til gennemførelse af forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger og af Kommissionens forordning (EU) nr. 1372/2013 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger og af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 987/2009 om de nærmere regler til gennemførelse af forordning (EF) nr. 883/2004 ( 1 )

15

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1369/2014 af 17. december 2014 om godkendelse af en væsentlig ændring af varespecifikationen for en betegnelse, der er opført i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser [Garda (BOB)]

17

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1370/2014 af 19. december 2014 om ydelse af midlertidig undtagelsesvis støtte til mælkeproducenter i Finland

18

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1371/2014 af 19. december 2014 om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1031/2014 om yderligere midlertidige ekstraordinære støtteforanstaltninger for producenter af visse frugter og grøntsager

20

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1372/2014 af 19. december 2014 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

32

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1373/2014 af 19. december 2014 om fastsættelse af tildelingskoefficienten for de mængder, der er omfattet af ansøgninger om importrettigheder, som er indgivet i perioden 1. til 7. december 2014, inden for rammerne af de toldkontingenter for fjerkrækød med oprindelse i Ukraine, der er åbnet ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 413/2014

34

 

*

Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) nr. 1374/2014 af 28. november 2014 om statistiske rapporteringskrav for forsikringsselskaber (ECB/2014/50)

36

 

*

Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) nr. 1375/2014 af 10. december 2014 om ændring af forordning (EU) nr. 1071/2013 om den konsoliderede balance i MFI-sektoren (monetære finansielle institutioner) (ECB/2013/33) (ECB/2014/51)

77

 

*

Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) nr. 1376/2014 af 10. december 2014 om ændring af forordning (EF) nr. 1745/2003 om anvendelse af mindstereserver (ECB/2003/9) (ECB/2014/52)

79

 

 

DIREKTIVER

 

*

Kommissionens direktiv 2014/110/EU af 17. december 2014 om ændring af direktiv 2004/33/EF for så vidt angår kriterier for midlertidig udelukkelse af allogene bloddonorer ( 1 )

81

 

*

Kommissionens gennemførelsesdirektiv 2014/111/EU af 17. december 2014 om ændring af direktiv 2009/15/EF for så vidt angår Den Internationale Søfartsorganisations (IMO) vedtagelse af bestemte koder og dertil knyttede ændringer af visse konventioner og protokoller ( 1 )

83

 

 

AFGØRELSER

 

 

2014/938/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 9. juli 2014 om støtteforanstaltning SA.35668 (13/C) (ex 13/NN) (ex 12/CP) som Danmark og Sverige yder til Scandinavian Airlines (meddelt under nummer C(2014) 4532)  ( 1 )

88

 

 

2014/939/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 18. december 2014 om ændring af gennemførelsesafgørelse 2014/833/EU om visse beskyttelsesforanstaltninger over for de nylige udbrud af højpatogen aviær influenza af subtype H5N8 i Nederlandene (meddelt under nummer C(2014) 9741)  ( 1 )

104

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/48/EF af 14. juni 2006 om adgang til at optage og udøve virksomhed som kreditinstitut ( EUT L 177 af 30.6.2006 )

109

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top