Help Print this page 

Document L:2014:363:TOC

Title and reference
Den Europæiske Unions Tidende, L 363, 18. december 2014

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 363

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

57. årgang
18. december 2014


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EU) nr. 1340/2014 af 15. december 2014 om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter for visse landbrugs- og industriprodukter

1

 

*

Rådets forordning (EU) nr. 1341/2014 af 15. december 2014 om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome toldsatser for visse landbrugs- og industriprodukter

10

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 1342/2014 af 17. december 2014 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 850/2004 om persistente organiske miljøgifte for så vidt angår bilag IV og V ( 1 )

67

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1343/2014 af 17. december 2014 om ændring af forordning (EF) nr. 951/2007 om gennemførelsesbestemmelser for programmer for grænseoverskridende samarbejde, der finansieres under Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1638/2006

75

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1344/2014 af 17. december 2014 om tillæg til fangstkvoterne for ansjos i Biscayabugten for 2014-2015 af de mængder, som Frankrig og Spanien har tilbageholdt i fangstperioden 2013/14 i medfør af artikel 4, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 847/96

78

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1345/2014 af 17. december 2014 om fastsættelse af overskudsmængderne af sukker, isoglucose og fruktose i Kroatien

80

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1346/2014 af 17. december 2014 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af sulfanilsyre med oprindelse i Folkerepublikken Kina og om ophævelse af den endelige antidumpingtold på importen af sulfanilsyre med oprindelse i Indien efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009

82

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1347/2014 af 17. december 2014 om ophævelse af den endelige udligningstold på importen af sulfanilsyre med oprindelse i Indien efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 18 i Rådets forordning (EF) nr. 597/2009

101

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1348/2014 af 17. december 2014 om dataindberetning til gennemførelse af artikel 8, stk. 2, og artikel 8, stk. 6, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1227/2011 om integritet og gennemsigtighed på engrosenergimarkederne ( 1 )

121

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1349/2014 af 17. december 2014 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

143

 

 

AFGØRELSER

 

 

2014/919/EU

 

*

Rådets gennemførelsesafgørelse af 9. december 2014 om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/463/EU om godkendelse af Cyperns makroøkonomiske tilpasningsprogram

145

 

*

Rådets afgørelse 2014/920/FUSP af 15. december 2014 om udnævnelse af formanden for Den Europæiske Unions Militærkomité

149

 

 

2014/921/EU

 

*

Rådets gennemførelsesafgørelse af 16. december 2014 om bemyndigelse af Kroatien til at anvende en afgiftsfritagelse for dieselolie, der anvendes til at drive maskiner til humanitær minerydning, i overensstemmelse med artikel 19 i direktiv 2003/96/EF

150

 

*

Rådets afgørelse 2014/922/FUSP af 17. december 2014 om ændring og forlængelse af afgørelse 2010/279/FUSP om Den Europæiske Unions politimission i Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN)

152

 

 

2014/923/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 12. december 2014 om oprettelse af Joint Institute for Very Long Baseline Interferometry som et konsortium for en europæisk forskningsinfrastruktur (JIV-ERIC)

156

 

 

2014/924/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 16. december 2014 om fravigelse af visse bestemmelser i Rådets direktiv 2000/29/EF for så vidt angår træ og bark af ask (Fraxinus L.) med oprindelse i Canada og USA (meddelt under nummer C(2014) 9469)

170

 

 

2014/925/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 16. december 2014 om godkendelse af visse ændrede programmer for udryddelse, bekæmpelse og overvågning af dyresygdomme og zoonoser for 2014 og om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/722/EU for så vidt angår EU-tilskuddet til visse programmer, der blev godkendt ved nævnte afgørelse (meddelt under nummer C(2014) 9650)

173

 

 

2014/926/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 17. december 2014 om fastsættelse af, at den midlertidige suspension af den præferencetold, som er fastsat under stabiliseringsmekanismen for bananer i handelsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Colombia og Peru på den anden side, ikke er hensigtsmæssig for import af bananer med oprindelse i Peru for 2014

181

 

 

2014/927/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 17. december 2014 om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/770/EU med henblik på ændring af »Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed og Fødevarer« til »Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed, Landbrug og Fødevarer«

183

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1078/2014 af 7. august 2014 om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 649/2012 om eksport og import af farlige kemikalier ( EUT L 297 af 15.10.2014 )

185

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top