Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:360:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 360, 17. december 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 360

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

57. årgang
17. december 2014


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1334/2014 af 16. december 2014 om godkendelse af aktivstoffet gamma-cyhalothrin, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 og medlemsstaternes forlængelse af midlertidige godkendelser af dette aktivstof ( 1 )

1

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1335/2014 af 16. december 2014 om ændring af forordning (EF) nr. 2535/2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår importordningen for mælk og mejeriprodukter og åbning af toldkontingenter

6

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1336/2014 af 16. december 2014 om fastsættelse af midlertidige ekstraordinære foranstaltninger for mælk og mejeriprodukter i form af en fremrykkelse af den offentlige interventionsperiode for smør og skummetmælkspulver i 2015

13

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1337/2014 af 16. december 2014 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 947/2014 og (EU) nr. 948/2014 for så vidt angår sidste frist for indgivelse af ansøgninger om støtte til privat oplagring af smør og skummetmælkspulver

15

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1338/2014 af 16. december 2014 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 439/2011 om forlængelse af en undtagelse fra forordning (EØF) nr. 2454/93, hvad angår definitionen af begrebet »varer med oprindelsesstatus« med henblik på den generelle præferenceordning, for at tage hensyn til den særlige situation i Kap Verde, når det gælder eksport af visse fiskevarer til EU

17

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1339/2014 af 16. december 2014 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

20

 

 

DIREKTIVER

 

*

Kommissionens delegerede direktiv 2014/109/EU af 10. oktober 2014 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/40/EU ved at oprette en samling af billedadvarsler, som skal anvendes på tobaksvarer ( 1 )

22

 

 

AFGØRELSER

 

 

2014/911/EU

 

*

Rådets afgørelse af 4. december 2014 om elektronisk udveksling med Letland af fingeraftryksdata

28

 

*

Rådets afgørelse 2014/912/FUSP af 15. december 2014 om aktiviteter til støtte for fysisk sikkerhed og lagerforvaltning (PSSM) med henblik på at mindske risikoen for ulovlig handel med håndvåben og lette våben (SALW) og ammunition hertil i Sahelregionen

30

 

*

Rådets afgørelse 2014/913/FUSP af 15. december 2014 til støtte for Haagadfærdskodeksen og ikkespredning af ballistiske missiler inden for rammerne af gennemførelsen af EU's strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben

44

 

 

2014/914/EU

 

*

Rådets gennemførelsesafgørelse af 15. december 2014 om ændring af gennemførelsesafgørelse 2014/170/EU om en liste over ikkesamarbejdende tredjelande for så vidt angår bekæmpelse af IUU-fiskeri i henhold til forordning (EF) nr. 1005/2008 om en EF-ordning, der skal forebygge, afværge og standse ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri, for så vidt angår Belize

53

 

*

Rådets afgørelse 2014/915/FUSP af 16. december 2014 om ændring af afgørelse 2010/452/FUSP om Den Europæiske Unions observatørmission i Georgien, EUMM Georgia

56

 

 

2014/916/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 15. december 2014 om berigtigelse af bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/154/EU om tilladelse til markedsføring af (6S)-5-methyltetrahydrofolsyre, glucosaminsalt som en ny levnedsmiddelingrediens i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97 (meddelt under nummer C(2014) 9452)

58

 

 

2014/917/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 15. december 2014 om nærmere gennemførelsesbestemmelser til Rådets direktiv 2000/29/EF for så vidt angår anmeldelse af tilstedeværelse af skadegørere og af foranstaltninger, som medlemsstaterne har truffet eller har til hensigt at træffe (meddelt under nummer C(2014) 9460)

59

 

 

2014/918/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 16. december 2014 om afslutning af antisubsidieproceduren vedrørende importen af korte fibre af polyester med oprindelse i Folkerepublikken Kina, Indien og Vietnam

65

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top