EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:343:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 343, 28. november 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 343

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

57. årgang
28. november 2014


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

 

2014/835/EU

 

*

Rådets afgørelse af 27. november 2014 om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Island og Kongeriget Norge om procedurerne for overgivelse mellem Den Europæiske Unions medlemsstater og Island og Norge

1

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 1266/2014 af 25. november 2014 om forbud mod fiskeri efter torsk i NAFO 3M fra fartøjer, der fører en EU-medlemsstats flag

3

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 1267/2014 af 25. november 2014 om forbud mod fiskeri efter dybvandsreje i grønlandske farvande i NAFO 1 fra fartøjer, der fører dansk flag

5

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1268/2014 af 25. november 2014 om ændring af forordning (EF) nr. 1484/95, for så vidt angår fastsættelse af repræsentative priser for fjerkrækød og æg samt ægalbumin

7

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1269/2014 af 27. november 2014 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

9

 

 

AFGØRELSER

 

 

2014/836/EU

 

*

Rådets afgørelse af 27. november 2014 om fastsættelse af visse følge- og overgangsordninger i forbindelse med, at Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland ophører med at deltage i visse EU-retsakter på området politisamarbejde og retligt samarbejde i straffesager, der blev vedtaget inden Lissabontraktatens ikrafttræden

11

 

 

2014/837/EU

 

*

Rådets afgørelse af 27. november 2014 om visse direkte finansielle konsekvenser, der opstår som følge af, at Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland ophører med at deltage i visse EU-retsakter på området politisamarbejde og retligt samarbejde i straffesager, der blev vedtaget inden Lissabontraktatens ikrafttræden

17

 

 

2014/838/EU, Euratom

 

*

Kommissionens afgørelse af 25. november 2014 om offentliggørelse af oplysninger om møder mellem generaldirektører i Kommissionen og organisationer eller selvstændige

19

 

 

2014/839/EU, Euratom

 

*

Kommissionens afgørelse af 25. november 2014 om offentliggørelse af oplysninger om møder mellem medlemmer af Kommissionen og organisationer eller selvstændige

22

 

 

2014/840/EU, Euratom

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 26. november 2014 om ændring af beslutning 90/177/Euratom, EØF om bemyndigelse af Belgien til at beregne grundlaget for Fællesskabernes momsindtægter uden hensyntagen til visse transaktioner og, for andre transaktioners vedkommende, på basis af en tilnærmelsesvis vurdering (meddelt under nummer C(2014) 8921)

25

 

 

2014/841/EU, Euratom

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 26. november 2014 om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/749/EU, Euratom om bemyndigelse af Portugal til at anvende en tilnærmelsesvis vurdering ved beregning af grundlaget for de egne momsindtægter (meddelt under nummer C(2014) 8922)

27

 

 

2014/842/EU, Euratom

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 26. november 2014 om ændring af beslutning af 2005/818/EF, Euratom om bemyndigelse af Republikken Ungarn til at anvende en tilnærmelsesvis vurdering ved beregningen af grundlaget for de egne momsindtægter (meddelt under nummer C(2014) 8923)

29

 

 

2014/843/EU, Euratom

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 26. november 2014 om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/747/EU, Euratom om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige til at anvende en tilnærmelsesvis vurdering ved beregning af grundlaget for de egne momsindtægter (meddelt under nummer C(2014) 8924)

31

 

 

2014/844/EU, Euratom

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 26. november 2014 om bemyndigelse af Malta til at anvende en tilnærmelsesvis vurdering ved beregning af grundlaget for de egne momsindtægter (meddelt under nummer C(2014) 8925)

33

 

 

2014/845/EU, Euratom

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 26. november 2014 om ændring af beslutning 2005/817/EF, Euratom om bemyndigelse af Republikken Letland til at anvende en tilnærmelsesvis vurdering ved beregningen af grundlaget for de egne momsindtægter (meddelt under nummer C(2014) 8926)

35

 

 

2014/846/EU, Euratom

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 26. november 2014 om ændring af beslutning 2005/819/EF, Euratom om bemyndigelse af Republikken Litauen til at anvende en tilnærmelsesvis vurdering ved beregningen af grundlaget for de egne momsindtægter (meddelt under nummer C(2014) 8927)

37

 

 

2014/847/EU, Euratom

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 26. november 2014 om ændring af beslutning 90/176/Euratom, EØF om bemyndigelse af Frankrig til at beregne grundlaget for Fællesskabernes momsindtægter uden hensyntagen til visse transaktioner og, for andre transaktioners vedkommende, på basis af en tilnærmelsesvis vurdering (meddelt under nummer C(2014) 8928)

39

 

 

2014/848/EU, Euratom

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 26. november 2014 om ændring af afgørelse 2010/4/EU, Euratom om bemyndigelse af Bulgarien til at anvende statistikker for år forud for næstsidste år og til at anvende en tilnærmelsesvis vurdering ved beregningen af grundlaget for de egne momsindtægter (meddelt under nummer C(2014) 8929)

41

 

 

2014/849/EU, Euratom

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 26. november 2014 om ændring af beslutning 90/179/Euratom, EØF om bemyndigelse af Tyskland til at beregne grundlaget for Fællesskabernes momsindtægter på basis af statistiske oplysninger hidhørende fra et år, der ligger længere tilbage end det næstsidste år, at undlade at tage hensyn til visse transaktioner og, for andre transaktioners vedkommende, at foretage en tilnærmelsesvis vurdering (meddelt under nummer C(2014) 8931)

43

 

 

2014/850/EU, Euratom

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 26. november 2014 om ændring af afgørelse 2010/5/EU, Euratom om bemyndigelse af Irland til at anvende en tilnærmelsesvis vurdering til beregning af grundlaget for de egne momsindtægter (meddelt under nummer C(2014) 8932)

44

 

 

2014/851/EU, Euratom

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 26. november 2014 om ændring af beslutning 96/565/Euratom, EF om bemyndigelse af Sverige til at beregne grundlaget for Fællesskabernes momsindtægter uden hensyntagen til visse transaktioner og til at foretage en tilnærmelsesvis vurdering for andre transaktioners vedkommende (meddelt under nummer C(2014) 8933)

46

 

 

2014/852/EU, Euratom

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 26. november 2014 om ændring af beslutning 2005/820/EF, Euratom om bemyndigelse af Den Slovakiske Republik til at anvende statistikker for år forud for næstsidste år og til at anvende en tilnærmelsesvis vurdering ved beregningen af grundlaget for de egne momsindtægter (meddelt under nummer C(2014) 8934)

48

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top