Help Print this page 

Document L:2014:335:TOC

Title and reference
Den Europæiske Unions Tidende, L 335, 22. november 2014

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 335

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

57. årgang
22. november 2014


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 1246/2014 af 19. november 2014 om forbud mod fiskeri efter sort sabelfisk i EU-farvande og internationale farvande i V, VI, VII og XII fra fartøjer, der fører spansk flag

1

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 1247/2014 af 19. november 2014 om forbud mod fiskeri efter rokker i EU-farvande i IIa og IV fra fartøjer, der fører Det Forenede Kongeriges flag

3

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1248/2014 af 20. november 2014 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 776/2014 om fastsættelse af det kvantitative loft for eksport af sukker, der er fremstillet ud over kvoten, indtil udgangen af produktionsåret 2014/15 og om ophævelse af gennemførelsesforordning (EU) nr. 1061/2014

5

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1249/2014 af 21. november 2014 om godkendelse af inositol som tilsætningsstof til foder til fisk og krebsdyr ( 1 )

7

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1250/2014 af 21. november 2014 om ændring af forordning (EF) nr. 891/2009 for så vidt angår toldkontingenter for sukker med oprindelse i Serbien

10

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1251/2014 af 21. november 2014 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

13

 

 

DIREKTIVER

 

*

Kommissionens direktiv 2014/103/EU af 21. november 2014 om tredje tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling af bilagene til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/68/EF om indlandstransport af farligt gods ( 1 )

15

 

 

AFGØRELSER

 

 

2014/826/EU

 

*

Rådets afgørelse af 10. november 2014 om den holdning, som skal indtages på vegne af Den Europæiske Union i Den Internationale Søfartsorganisation på den 94. samling i Komitéen for Sikkerhed på Søen, når det gælder vedtagelsen af ændringer af koden for det udvidede synsprogram fra 2011

17

 

*

Rådets afgørelse 2014/827/FUSP af 21. november 2014 om ændring af fælles aktion 2008/851/FUSP om Den Europæiske Unions militæroperation med henblik på at bidrage til at afskrække fra, forebygge og bekæmpe piratvirksomhed og væbnede røverier ud for Somalias kyster

19

 

 

2014/828/EU

 

*

Den Europæiske Centralbanks afgørelse af 15. oktober 2014 om indførelse af det tredje program vedrørende køb af særligt dækkede obligationer (ECB/2014/40)

22

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top