EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:334:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 334, 21. november 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 334

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

57. årgang
21. november 2014


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Rådets afgørelse 2014/821/FUSP af 4. november 2014 om undertegnelse og indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Ukraine om status for Den Europæiske Unions rådgivende mission om reform af den civile sikkerhedssektor Ukraine (EUAM Ukraine)

1

 

 

Aftale mellem Den Europæiske Union og Ukraine om status for Den Europæiske Unions rådgivende mission om reform af den civile sikkerhedssektor Ukraine (EUAM Ukraine)

3

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1241/2014 af 7. november 2014 om registrering af en varebetegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Westfälischer Pumpernickel (BGB))

10

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1242/2014 af 20. november 2014 om fastsættelse i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014 om den Europæiske Hav- og Fiskerifond af regler om, hvordan relevante kumulative data vedrørende operationer skal præsenteres

11

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1243/2014 af 20. november 2014 om fastsættelse i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014 om den Europæiske Hav- og Fiskerifond af regler om de oplysninger, som medlemsstaterne skal fremsende, og om databehov og synergier mellem mulige datakilder

39

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1244/2014 af 20. november 2014 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 375/2014 om oprettelse af det frivillige europæiske korps for humanitær bistand (»initiativet EU-bistandsfrivillige«) ( 1 )

52

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1245/2014 af 20. november 2014 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

84

 

 

DIREKTIVER

 

*

Rådets direktiv 2014/102/EU af 7. november 2014 om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU om årsregnskaber, konsoliderede regnskaber og tilhørende beretninger for visse virksomhedsformer på grund af Republikken Kroatiens tiltrædelse ( 1 )

86

 

 

AFGØRELSER

 

 

2014/822/EU

 

*

Europa-Parlamentets afgørelse af 23. oktober 2014 om decharge for gennemførelsen af budgettet for Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation for regnskabsåret 2012

88

 

 

Europa-Parlamentets beslutning af 23. oktober 2014 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation for regnskabsåret 2012

90

 

 

2014/823/EU

 

*

Europa-Parlamentets afgørelse af 23. oktober 2014 om afslutning af regnskaberne for Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation for regnskabsåret 2012

93

 

 

2014/824/EU

 

*

Europa-Parlamentets afgørelse af 23. oktober 2014 om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2012, Sektion II — Det Europæiske Råd og Rådet

94

 

 

Europa-Parlamentets beslutning af 23. oktober 2014 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2012, Sektion II — Det Europæiske Råd og Rådet

95

 

 

2014/825/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 20. november 2014 om fastsættelse af den organisatoriske struktur og drift af det europæiske netværk for udvikling af landdistrikterne og netværket for det europæiske innovationspartnerskab og om ophævelse af beslutning 2008/168/EF

98

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 913/2010 af 22. september 2010 om et europæisk banenet med henblik på konkurrencebaseret godstransport ( EUT L 276 af 20.10.2010 )

104

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top