EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:331:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 331, 18. november 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 331

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

57. årgang
18. november 2014


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 1225/2014 af 17. november 2014 om gennemførelse af forordning (EU) nr. 269/2014 om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed

1

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 1226/2014 af 17. november 2014 om godkendelse af en sundhedsanprisning af fødevarer, der henviser til en reduceret risiko for sygdom ( 1 )

3

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1227/2014 af 17. november 2014 om fastlæggelse af en tilpasningssats for direkte betalinger som fastsat i Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 for kalenderåret 2014 og om ophævelse af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 879/2014

6

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 1228/2014 af 17. november 2014 om henholdsvis godkendelse og afvisning af visse sundhedsanprisninger af fødevarer, der henviser til en reduceret risiko for sygdom ( 1 )

8

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 1229/2014 af 17. november 2014 om afvisning af visse andre sundhedsanprisninger af fødevarer end dem, der henviser til en reduceret risiko for sygdom og til børns udvikling og sundhed ( 1 )

14

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1230/2014 af 17. november 2014 om godkendelse af kobberbilysinat som tilsætningsstof til foder til alle dyrearter ( 1 )

18

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1231/2014 af 17. november 2014 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

22

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse 2014/800/FUSP af 17. november 2014 om iværksættelse af Den Europæiske Unions rådgivende mission om civil ukrainsk sikkerhedssektorreform (EUAM Ukraine) og om ændring af afgørelse 2014/486/FUSP

24

 

*

Rådets afgørelse 2014/801/FUSP af 17. november 2014 om ændring af afgørelse 2014/145/FUSP om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed

26

 

 

2014/802/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 14. november 2014 om ændring af afgørelse 2010/470/EU og 2010/472/EU for så vidt angår de dyresundhedsmæssige betingelser vedrørende scrapie i forbindelse med handel inden for Unionen med embryoner fra får og geder og import til Unionen heraf (meddelt under nummer C(2014) 8389)  ( 1 )

28

 

 

RETSAKTER VEDTAGET AF ORGANER OPRETTET VED INTERNATIONALE AFTALER

 

 

2014/803/EU

 

*

Afgørelse nr. 1/2014 vedtaget af Det Blandede Udvalg EU-Schweiz af 10. oktober 2014 om fastlæggelse af de tilfælde, der fritages for kravet om at videregive de oplysninger, som er omhandlet i artikel 3, stk. 3, første afsnit, i bilag I til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund af 25. juni 2009 om forenkling af kontrol og formaliteter under godstransport og om toldsikkerhedsforanstaltninger

38

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 af 25. oktober 2011 om fødevareinformation til forbrugerne, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1924/2006 og (EF) nr. 1925/2006 og om ophævelse af Kommissionens direktiv 87/250/EØF, Rådets direktiv 90/496/EØF, Kommissionens direktiv 1999/10/EF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/13/EF, Kommissionens direktiv 2002/67/EF og 2008/5/EF og Kommissionens forordning (EF) nr. 608/2004 ( EUT L 304 af 22.11.2011 )

40

 

*

Berigtigelse til Rådets afgørelse 2014/252/EU af 14. april 2014 om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Tyrkiet om tilbagetagelse af personer, der er bosiddende uden tilladelse ( EUT L 134 af 7.5.2014 )

41

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top