EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:297:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 297, 15. oktober 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 297

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

57. årgang
15. oktober 2014


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1078/2014 af 7. august 2014 om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 649/2012 om eksport og import af farlige kemikalier ( 1 )

1

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1079/2014 af 14. oktober 2014 om fastsættelse for bogføringsåret 2015 for EGFL af de rentesatser, der skal anvendes ved beregningen af de finansielle omkostninger i forbindelse med opkøb, oplagring og afsætning af interventionsprodukter

7

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1080/2014 af 14. oktober 2014 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

9

 

 

AFGØRELSER

 

 

2014/714/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 13. oktober 2014 om tilbagetrækning fra Den Europæiske Unions Tidende af referencen til den harmoniserede standard EN 1384:2012 »Ridehjelme« i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1025/2012 (meddelt under nummer C(2014) 7236)

11

 

 

2014/715/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 14. oktober 2014 om identifikation af et tredjeland, som Kommissionen betragter som et ikkesamarbejdende tredjeland i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1005/2008 om en EF-ordning, der skal forebygge, afværge og standse ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri

13

 

 

RETSAKTER VEDTAGET AF ORGANER OPRETTET VED INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Regulativ nr. 60 fra De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa (FN/ECE) — Ensartede forskrifter for godkendelse af tohjulede motorcykler og knallerter for så vidt angår førerbetjente betjeningsorganer, herunder identificering af betjeningsorganer, kontrolanordninger og indikatorer

23

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Rådets gennemførelsesafgørelse 2014/24/FUSP af 20. januar 2014 om gennemførelse af afgørelse 2012/642/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Hviderusland ( EUT L 16 af 21.1.2014 )

41

 

*

Berigtigelse til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 699/2014 af 24. juni 2014 om udformningen af det fælles logo til identifikation af personer, der tilbyder fjernsalg af lægemidler til offentligheden, og de tekniske, elektroniske og kryptografiske krav til kontrol af dets ægthed ( EUT L 184 af 25.6.2014 )

41

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top