Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:295:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 295, 11. oktober 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 295

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

57. årgang
11. oktober 2014


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1067/2014 af 3. oktober 2014 om form og indhold af de regnskabsoplysninger, der skal forelægges for Kommissionen i forbindelse med regnskabsafslutningen for EGFL og ELFUL og i forbindelse med kontrol og udarbejdelse af overslag

1

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 1068/2014 af 9. oktober 2014 om forbud mod fiskeri efter brosme i EU-farvande og internationale farvande i I, II og XIV fra fartøjer, der fører Det Forenede Kongeriges flag

45

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1069/2014 af 10. oktober 2014 om fravigelse af Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 for så vidt angår holdeperioden i forbindelse med ammekopræmien for 2014 i Spanien

47

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1070/2014 af 10. oktober 2014 om ændring af forordning (EF) nr. 271/2009 for så vidt angår minimumsindholdet af præparatet af endo-1,4-beta-xylanase produceret af Aspergillus niger (CBS 109.713) og endo-1,4-beta-glucanase produceret af Aspergillus niger (DSM 18404) som fodertilsætningsstof til æglæggende høner (indehaver af godkendelsen er BASF SE) ( 1 )

49

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1071/2014 af 10. oktober 2014 om ekstraordinære støtteforanstaltninger for æg- og fjerkrækødsmarkedet i Italien

51

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1072/2014 af 10. oktober 2014 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

55

 

 

AFGØRELSER

 

 

2014/705/EU

 

*

Rådets afgørelse af 8. oktober 2014 om beskikkelse af et britisk medlem af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

57

 

 

2014/706/EU

 

*

Rådets afgørelse af 8. oktober 2014 om beskikkelse af et britisk medlem af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

58

 

 

2014/707/FUSP

 

*

Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komités afgørelse EULEX KOSOVO/2/2014 af 9. oktober 2014 om udnævnelse af missionschefen for Den Europæiske Unions retsstatsmission i Kosovo, EULEX KOSOVO

59

 

 

2014/708/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 9. oktober 2014 om ændring af beslutning 2003/467/EF for så vidt angår erklæring af visse regioner i Polen som officielt frie for enzootisk kvægleukose (meddelt under nummer C(2014) 7141)  ( 1 )

60

 

 

2014/709/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 9. oktober 2014 om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest i visse medlemsstater og om ophævelse af gennemførelsesafgørelse 2014/178/EU (meddelt under nummer C(2014) 7222)  ( 1 )

63

 

 

HENSTILLINGER

 

 

2014/710/EU

 

*

Kommissionens henstilling af 9. oktober 2014 om relevante produkt- og tjenestemarkeder inden for den elektroniske kommunikationssektor, der kan forhåndsreguleres i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/21/EF om fælles rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (rammedirektivet) ( 1 )

79

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top